Nawigacja

Aktualności

Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego – Wilno, 20 stycznia 2023

Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Instytut Pamięci Narodowej pamięta o bohaterach powstania również na Litwie.

20 stycznia 2023 roku w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr Marek Jedynak wraz z konsul Irminą Szmalec oraz naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszulą Gierasimiuk oddał hołd uczestnikom powstania styczniowego oraz ich dowódcom - Zygmuntowi Sierakowskiemu oraz Konstantemu Kalinowskiemu, którzy spoczywają w XIX wiecznej kaplicy na cmentarzu na Rossie na Litwie. 

Obok Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego spoczywają tam: Bolesław Kołyszka, Rajmund Ziemacki, Julian Leśniewski, Albert Laskowicz, Józef Jabłoński, Karol Sipowicz, Władysław Nikolai, Jan Beńkowski, Edward Czapliński, Mieczysław Dormanowski, Ignacy Zdanowicz, Jakub Czechan, Kazimierz Syczuk, Henryk Makowiecki, bracia Aleksander i Józef Rewkowscy, Tytus Dalewski, Jan Marczewski.

***

W 2017 r. na Górze Giedymina (Zamkowej) archeolodzy odkryli i zidentyfikowali szczątki 20 powstańców styczniowych, w tym dowódcy Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego, straconych (poprzez rozstrzelanie lub powieszenie) przez władze carskie w latach 1863-1864 na placu Łukiskim w Wilnie. Ogółem zamordowano wtedy 21 powstańców. Po egzekucji ciała nie zostały oddane rodzinom lecz potajemnie zakopane bez trumien na terytorium twierdzy, urządzonej na Górze Zamkowej na polecenie cara.

Uroczysty pochówek na cmentarzu na Rossie z udziałem władz państwowych i asysty wojskowej odbył się 22 listopada 2019 roku, 

  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
  • Pamiętamy o bohaterach powstania styczniowego - Wilno, 20 stycznia 2023, Fot. Natalia Krzywicka
do góry