Nawigacja

Aktualności

104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar” - Markowo-Wólka, 10 stycznia 2022

8 stycznia 2023 r. przypadała 104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar”. Z tej okazji pracownicy białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej we wsi Markowo-Wólka, rodzinnej miejscowości Kazimierza Kamieńskiego. Upamiętnienie zostało sfinansowane w 2019 roku przez białostocki Oddział IPN.

 

 

Major Kazimierz Kamieński swoje życie i młodość poświęcił walce o wolną i niepodległą Polskę. W czasie wojny obronnej 1939 roku walczył w szeregach 9 Pułku Strzelców Konnych. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie pod Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. Jego rodzinne strony znalazły się pod okupacją sowiecką. Kazimierz Kamieński już jesienią 1939 roku rozpoczął działalność w konspiracji niepodległościowej wstępując w szeregi Kresowego Batalionu Strzelców Śmierci. Zimą 1940 roku jako kurier przedostał się do okupowanej przez Niemców Warszawy. Na terenie okupacji niemieckiej rozpoczął działalność w ZWZ - AK Obwód Wysokie Mazowieckie pod pseudonimem ,,Gryf”. Pełnił funkcję od dowódcy plutonu aż do adiutanta komendanta Obwodu. W akcji ,,Burza” uczestniczył jako członek lotnego oddziału Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie.

Po wyparciu Niemców pozostał w konspiracji jako ,,Huzar”. Działalność w podziemiu antykomunistycznym rozpoczął jako dowódca czteroosobowego patrolu, następnie dowódca plutonu mając pod sobą 4 rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie. Kazimierz Kamieński nie ujawnił się w czasie amnestii 1947 roku. Podporządkował podległe sobie oddziały Władysławowi Łukasiukowi ,,Młotowi” dowodzącemu 6 Brygadą Wileńską. Po śmierci Władysława Łukasiuka w czerwcu 1949 roku przejął dowództwo nad patrolami wchodzącymi w skład 6 Brygady Wileńskiej. Oddziały dowodzone przez Kazimierza Kamieńskiego prowadziły działania niemal do końca 1952 roku.

Nie mogąc zabić ani schwytać Kazimierza Kamieńskiego w otwartej walce, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego posunęło się do podstępu. Jako część prowadzonej od 1948 roku operacji ,,Cezary” fikcyjna V Komenda WiN kontrolowana w całości przez aparat bezpieczeństwa PRL nawiązała kontakt z Kazimierzem Kamieńskim, który nieświadomy prowokacji przyjechał do Warszawy. Został aresztowany 27 października 1952. Dwudziestego szóstego marca 1953 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Łapach na trzynastokrotną karę śmierci. Kazimierz Kamieński ,,Huzar” został rozstrzelany w więzieniu w Białymstoku 11 października 1953 roku.

W czasie swojej działalności konspiracyjnej Kazimierz Kamieński ,,Gryf” ,,Huzar” uczestniczył w licznych akcjach bojowych przeciwko okupantowi niemieckiemu
i sowieckiemu oraz przeciwko wprowadzanemu przemocą systemowi komunistycznemu. Za swoją niezłomną postawę był doceniany przez przełożonych otrzymując Krzyż Walecznych, oraz dosługując stopnia kapitana. Doczekał się też wdzięczności potomnych. Prezydent Lech Kaczyński 9 listopada 2007 roku odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 marca 2019 roku został pośmiertnie awansowany na stopień majora.

 

Misję utrwalania pamięci o Kazimierzu Kamieńskim ,,Huzarze” i jego żołnierzach kontynuuje Instytut Pamięci Narodowej wykonując tablice memoratywne między innymi w Nowych Piekutach, we wsi Markowo – Wólka oraz realizując liczne poświęcone mu projekty edukacyjne.

  • 104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar” - Markowo-Wólka, 10 stycznia 2022
  • 104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar” - Markowo-Wólka, 10 stycznia 2022
  • 104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar” - Markowo-Wólka, 10 stycznia 2022
  • 104 rocznica urodzin majora Kazimierza Kamieńskiego pseudonim ,,Gryf”, ,,Huzar” - Markowo-Wólka, 10 stycznia 2022
do góry