Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Ks. Stanisław Suchowolec 1958–1989” – Białystok, 29 stycznia 2014

W wypełnionej po brzegi sali Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku odbyło się otwarcie wystawy pt. Ks. Stanisław Suchowolec 1958–1989, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Na uroczystości pojawili się m.in. brat bł. księdza Jerzego Popiełuszki Józef z żoną Alfredą, JE ks. Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej oraz dawni przyjaciele i znajomi śp. ks. Stanisława.

W krótkim wystąpieniu poprzedzającym otwarcie wystawy Barbara Bojaryn-Kazberuk powiedziała, że ks. Suchowolcowi należy się pamięć i sprawiedliwość. Wyrazem pamięci o Nim jest m.in. przygotowana wystawa. Wyraziła też nadzieję, że śledztwo prowadzone w IPN doprowadzi również do sprawiedliwego osądzenia sprawców mordu na ks. Stanisławie. Jednym z mówców był także dr. Tadeusz Jóźwik, który w 1989 r. uczestniczył w oględzinach zwłok ks. Suchowolca. W swym wystąpieniu przypomniał pokrótce okoliczności znalezienia zwłok ks. Stanisława i przytoczył wyniki sekcji. Ks. Stanisława wspominał także, jako swojego młodszego kolegę z seminarium duchownego ks. biskup Ciereszko. Podkreślił ideały, którymi się kierował, zwracał uwagę na pozytywne cechy charakteru ks. Stanisława.

W trakcie otwarcia wystawy odbyła się projekcja fragmentu filmu z pogrzebu ks. Stanisława, zawierającego kazanie wygłoszone wówczas przez ks. Antoniego Lićwinkę.

Ekspozycja przypominająca kapelana białostockiej „Solidarności", zamordowanego przez „nieznanych sprawców" w przededniu rozpoczęcia obrad „Okrągłego Stołu", składa się z trzech części: plansz ze zdjęciami z życia ks. Stanisława, okresu nauki w seminarium duchownym oraz z uroczystości pogrzebowych. W drugiej części wystawy wyeksponowane zostały oryginalne pamiątki: sutanna kapłana, jego książki, dokumenty ze śledztwa prowadzonego w sprawie ustalenia sprawców jego śmierci. Na część trzecią złożyły się multimedia: dźwiękowe fragmenty homilii, film z uroczystości pogrzebowych ks. Suchowolca.

Na wystawie wykorzystano zbiory Archiwum Archidiecezji Białostockiej, Oddziału IPN w Białymstoku, Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, osób prywatnych Tolka Jabłońskiego, Ewy Sypytkowskiej, Stanisławy Korolkiewicz, NSZZ „Solidarność" Regionu Podlaskiego. Autorką wystawy jest dr Ewa Rogalewska z OBEP IPN w Białymstoku.

Wystawa będzie eksponowana przy ul. Warszawskiej do końca lutego 2014.

Pliki do pobrania

do góry