Nawigacja

Aktualności

Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022

29 listopada 2022 roku w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ruszyła kolejna edycja projektu "Łączka i inne miejsce poszukiwań". W projekcie udział biorą szkoły m.in. z Rudki, Hajnówki i Białowieży.

 

Nasi podopieczni poznali tajemnice Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, o których w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała Jolanta Drozdowska. Archiwistka zachęciła obecnych do poszukiwania informacji o swoich przodkach, opowiedziała o tym jakie archiwalia znajdują się w naszych zasobach, a także nakreśliła historię Wincentego Skreczko, o której więcej informacji znajdą Państwo na stronie ARCHIWUM PEŁNE PAMIĘCI - PROJEKT INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ.

Z kolei o misji Instytutu Pamięci Narodowej i procesie prowadzenia poszukiwań, ekshumacji i identyfikacji opowiedział Bogusław Łabędzki z białostockiego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie i opiekunowie mieli również możliwość zadawania pytań i poszerzenia wiedzy o tej jakże ważnej jednostce w strukturach IPN, która odnajduje miejsca pochówków, prowadzi prace badawcze, przywraca tożsamość ofiarom i honoruje bohaterów. Działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji prowadzone są na wielu płaszczyznach i przez wielu specjalistów. Poszukiwania rozpoczynają się w archiwach, jednak warto pamiętać, że gromadzenie i analizowanie informacji jest trudne, ponieważ sprawcy zbrodni często celowo zacierali ślady - także w dokumentach, a więc w archiwach - by nie dopuścić do odnalezienia miejsc pochówku swoich ofiar. Po zakończeniu kwerendy do prac poszukiwawczych przestępuje zespół archeologów. Szczątki odnalezione w trakcie prac są poddawane oględzinom, po których są pobierane próbki do badań genetycznych. Informacje o osobach zaginionych i ich krewnych przechowywane są w prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej - Bazie Materiału Genetycznego. Zwieńczeniem procesu identyfikacji jest uroczyste wręczenie rodziom ofiar not identyfikacyjnych potwierdzających tożsamość ich bliskich. 

 

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i VIII klas szkół podstawowych. Główne cele to:

- wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”,

- poszerzanie wiedzy o zbrodniach systemów totalitarnych z okresu II wojny światowej,

- kształtowanie postawy poszanowania dla życia ludzkiego i szczątków w procesach poszukiwań, ekshumacji i identyfikacji,

- rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Podczas comiesięcznych warsztatów uczestnicy poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji.

Przygotują także dwuminutową etiudę filmową. Filmy uczestników, które otrzymają najwyższe noty jury zostaną przedstawione na uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Projekt koordynuje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Biuro Przystanków Historia IPN oraz Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Obok naszego Oddziału IPN w Białymstoku, zajęcia w ramach projektu organizują oddziały i delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie.

 

 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Inauguracja kolejnej edycji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" - Białystok, 29 listopada 2022, Fot. Natalia Krzywicka
do góry