Nawigacja

Aktualności

Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022

W systemie komunistycznym literatura była jednym z narzędzi zniewalania społeczeństwa. Podejmowano działania, które miały na celu wciągnięcie twórców i ich dzieł w kampanię propagandową.

6 grudnia 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce odbyło się spotkanie z cyklu PRZYSTANEK HISTORIA pt. 

"Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja".

Prelegentem był Jerzy Autuchiewicz z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Przejęcie przez komunistów kontroli nad życiem politycznym w Polsce pojałtańskiej umożliwiło im podjęcie zdecydowanych działań w celu wyeliminowania niezależności w wielu sferach życia publicznego. Nauka, kultura, sztuka, normy zachowań społecznych – ludzki dorobek intelektualny, zwyczaje, sposób oglądu rzeczywistości, słowem wszystko – miało zostać podporządkowane komunistycznej ideologii. Wszystkie te działania dążyły do stworzenia niezdolnej do samodzielnego myślenia oraz działania ludzkiej masy.

 

Spotkaniu towarzyszył wernisaż wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "Zniewolony umysł. Intelektualiści w służbie tyranii". Na dwunastu planszach z cytatami zaczerpniętymi z oficjalnych wypowiedzi poetów, pisarzy i intelektualistów przypomniana została w sposób symboliczny problematyka roli słowa i twórczości literackiej w totalitarnym państwie. Nie można zapominać, że to właśnie kłamstwo obok aparatu represji było filarem ustroju komunistycznego w Polsce i zsowietyzowanych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Współorganizator: Stowarzyszenie A LA LONGUE 

 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
 • Przystanek Historia "Literaci w PRL. Komunizm, socrealizm, opozycja" - Hajnówka, 6 grudnia 2022, Fot. Natalia Krzywicka
do góry