Nawigacja

Aktualności

Przedłużamy termin nadsyłania prac do 3 lutego 2023 roku - II edycja konkursu recytatorskiego twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę”

Delegatura IPN w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w  II edycji konkursu recytatorskiego twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę”. Celem konkursu jest m.in. zapoznanie uczestników z losem żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS.

  • II edycja konkursu recytatorskiego twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów woj. warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przygotowanie jednego wiersza autorstwa Żołnierzy Wyklętych spośród zaproponowanych przez Organizatora (patrz. Regulamin). Nagranie (recytację utworu) należy przesłać na płycie CD/DVD/pendrive wraz z wypełnionym załącznikiem w formie papierowej na adres: IPN-KŚZpNP Delegatura w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10 - 273 Olsztyn.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Będą mogli również zaprezentować swoją recytację utworu na antenie Polskiego Radia Olsztyn.

Termin nadsyłania nagrań wraz z załącznikiem: TERMIN PRZEDŁUŻONY do 3 lutego 2023 (decyduje data nadania).

W tym roku chętni uczestnicy konkursu będą mogli skorzystać z pakietu edukacyjnego, który przygotowała Delegatura IPN w Olsztynie. Pakiet dostarczy przyszłemu uczestnikowi odpowiednią wiedzę, dzięki której ulepszą swoją recytację. Aby otrzymać pakiet edukacyjny drogą elektroniczną, należy skontaktować się z koordynatorem konkursu.

Dla uczestników konkursu Delegatura IPN w Olsztynie przygotowała również warsztaty recytatorskie, podczas których będą mogli udoskonalić swoją recytację pod okiem specjalisty. Zajęcia odbędą się 12 grudnia 2022r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do 30 listopada.

Na warsztaty mamy tylko 30 miejsc, a o uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń!

Koordynatorem konkursu jest:

Wioleta Wróbel, pracownik OBEN Delegatury IPN w Olsztynie:

tel. 89 5214808, email: wioleta.wrobel@ipn.gov.pl

 

Konkurs został wpisany do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki

Starosta Olsztyński Andrzej Abako

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Światowy Związek Żołnierzy Armii krajowej Okręg Warmińsko-Mazurski

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Warmińsko-Mazurski

 

Patronat medialny:

TVP 3 Olsztyn

Polskie Radio Olsztyn

„Gazeta Olsztyńska”

Radio UWM FM

do góry