Nawigacja

Aktualności

Uroczystość poświęcenia kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym - Białystok, 29 września 2022

Kolumbaria na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku stanowią miejsce wiecznego spoczynku ok. 430 zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych – ofiar zbrodni dokonanych przez niemieckich okupantów i reżim komunistyczny w latach 1939-1956, których szczątki zostały odnalezione i ekshumowane przez IPN. Byli wśród nich mężczyźni, kobiety i dzieci. Ginęli w egzekucjach, katowani w śledztwie, umierali z głodu i z powodu chorób.

Ekumeniczne poświęcenie kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w  Białymstoku odbyło się 29 września 2022 r.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji ofiar totalitaryzmów w Archikatedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, którą celebrował Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek - Metropolita Białostocki.

Wypełnili oni do końca obowiązek wobec Ojczyzny. A teraz Ojczyzna wypełnia obowiązek wobec nich - troszcząc się o ich pochówek i zachowanie pamięci o tych, którzy oddali życie, abyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Budowa kolumbarium, w którym spoczywają ofiary totalitaryzmów ogarniających Polskę od 1939 do 1956 roku, jest potwierdzeniem naszej wdzięczności za ich ofiarę. Niech więc dzisiejsza uroczystość będzie wezwaniem do wzięcia odpowiedzialności za rozwój, bezpieczeństwo i wolność naszej Ojczyzny - mówił podczas homilii ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek . 

Na uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym w Białystoku obecne były m.in.: rodziny ofiar zbrodni dokonanych przez niemieckich okupantów i reżim komunistyczny w latach 1939-1956, wojewoda podlaski - Bogdan Paszkowski, reprezentująca prezydenta Miasta Białystok - Edyta Mozyryska, Metropolita Białostocki - generał brygady ks. Arcybiskup dr Józef Guzdek, Zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa - Joanna Sulej-Piskorz, reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki - Krzysztofa Sochonia, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Dowódcę 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego - ppłk Paweł Lachowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - płk Grzego Konopko, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków - prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. mjr Straży Granicznej - Marcin Czuchraniuk, Reprezentujący Prawosławnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego - ks. Andrzej Misiejuk, proboszcz parafi pw. św. Ducha ks. kan. Józef Kozłowski, reprezentujący parafię Ewangelicko-Augsburską w Białymstoku - ks. mjr Tomasz Wigłasz, delegacje służb mundurowych, oświatowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Pileckiego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku, mieszkańcy.

Podczas uroczystości głos zabrał wojewoda podlaski - Bohdan Paszkowski.

Dzisiaj państwo polskie spłaca swój wieloletni dług, którego na skutek tego, że nie byliśmy państwem niepodległym nie mogliśmy oddać. Myślę, że dzisiejsza uroczystość, która była poprzedzona poszukiwaniem szczątków, a następnie budową kolumbariów - być może jest jedną z największych uroczystości tego typu, które odbyły się w naszym kraju w ostatnim okresie. Mam nadzieję, że choć w ten sposób ból, w szczególności rodzin, zostanie ukojony - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek, ks. Andrzej Misiejuk oraz ks. Mjr Tomasz Wigłasz odmówili modlitwę ekumeniczną. Metropolita Białostocki poświecił kolumbaria.

Oficer Wojska Polskiego odczytał Apel Pamięci, na koniec którego Kompania Reprezentacyjna WP oddała salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zebrane delegacje złożyły wieńce - oddając hołd Ofiarom zbrodni totalitarnych reżimów. Wieniec od prezesa IPN złożyła zastępca dyrektora BUWiM Joanna Sulej-Piskorz oraz prok. Dorota Cebrat naczelnik Wydziału Nadzoru nad Śledztwami Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Odkryte głównie na terenie miejscowego aresztu śledczego przy ul. Kopernika w Białymstoku i Cmentarza Wojskowego (gdzie w listopadzie 1944 r. mieszkańcy miasta ekshumowali niektóre ofiary z terenu ogrodu więziennego i pogrzebali w tym miejscu) szczątki około 430. osób złożone zostały w kolumbariach na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku w październiku 2020 r. Ze względu na obowiązujący wówczas reżim sanitarny, związany ze stanem pandemii, uroczystości zostały przeniesione na późniejszy termin.

Budowę kolumbariów na białostockim Cmentarzu Wojskowym sfinansowało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Łącznie powstało dziesięć obiektów o statusie kwatery wojennej, w których w pojedynczych trumnach, w osobnych niszach umieszczono ekshumowane szczątki więźniów. Każda z budowli opatrzona jest tablicą pamiątkową z informacją o spoczywających w nich ofiarach dwóch totalitaryzmów.

Będąc depozytariuszami pamięci o wszystkich tych, którzy zostali zamordowani za to, że byli Polakami, Instytut Pamięci Narodowej zorganizował uroczystości upamiętniające Ofiary zbrodni totalitarnych reżimów pochowane w białostockich kolumbariach na Cmentarzu Wojskowym. W ten sposób spłacamy dług wdzięczności zaciągnięty wobec tych, którzy nie doczekali wolności, a dzięki którym żyjemy w niepodległej Polsce. 

do góry