Nawigacja

Aktualności

Zmarł prokurator Andrzej Ostapa, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku

  • Andrzej Ostapa, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Białymstoku

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Andrzeja Ostapy, długoletniego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, sumiennego i wzorowego prokuratora oraz życzliwego człowieka.

Andrzej Ostapa służbę w jednostkach organizacyjnych prokuratury rozpoczął 1 lipca 2001 roku jako asesor w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Białystok. Na stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Białystok Południe został powołany 1 lipca 2003 roku, od 1 kwietnia 2007 roku pełnił służbę na stanowisku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Z dniem 1 lipca 2009 roku powołany został na stanowisko prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Od 1 stycznia 2012 roku pełnił obowiązki naczelnika tego biura, kierując pracą jednostki w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Prokurator Andrzej Ostapa był autorem szeregu publikacji o charakterze historyczno–prawnym w tym: współautorem artykułu „Pojęcie „Służba Bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Propozycja wykładni” opublikowanym w wydawnictwie: Historyczno–Prawna Analiza Struktur Organów Bezpieczeństwa Państwa w Polsce Ludowej (1944–1990), Zbiór Studiów, pod red. A.Jusupowicza i R.Leśkiewicza (Warszawa 2013), współautorem artykułu „Projekt kodeksu karnego PRL z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa” opublikowanym w kwartalniku Prawo i Więź (nr 2 (36) 2021).

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom Instytutu. Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wystawienie ciała 23 września 2022 r. od 16.00 w kaplicy przy kościele Chrystusa Króla przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.
Msza święta pogrzebowa 24 września 2022 r. (w sobotę) o 12,00 w kościele przy ul. Suchowolca - w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku.

do góry