Nawigacja

Aktualności

Spotkanie rodzin weteranów Powstania Sejneńskiego z okazji 103. rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022

23 sierpnia 2022 roku w gmachu Ośrodka Kultury w Sejnach odbyło się spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103. rocznicy powstańczego zrywu.

 
Na zaproszenie Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Marek Kawczyński, pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku wygłosił prelekcję dotyczącą Ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. W swoim wystąpieniu omówił procedurę składania i procedowania wniosku o wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz wniosku o przyznanie świadczenia lub dotacji celowej na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad wpisanymi do ewidencji grobami weteranów.
Podczas uroczystości 12 rodzinom weteranów wręczono kopie zawiadomień o wpisie do ewidencji oraz tabliczki do oznaczenia grobów. Dzięki współpracy Białostockiego Oddziału IPN z Sejneńskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami na cmentarzu w Sejnach znajduje się już 28 mogił wpisanych do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Jest to trzeci najwyższy wynik na obszarze działania Białostockiego Oddziału IPN.
 
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Spotkanie rodzin weteranów powstania sejneńskiego z okazji 103 rocznicy powstańczego zrywu - Sejny, 23 sierpnia 2022
  • Tabliczka świadcząca o wpisie do ewidencji grobów weteranów
do góry