Nawigacja

Aktualności

Wyniki V edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Miło nam poinformować, że Jury po wnikliwej analizie prac wyłoniło laureatów i osoby wyróżnione V edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Drodzy uczestnicy konkursu!

Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Fedorowicz - Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (przewodniczący Komisji); dr Karolina Szymborska – pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku; dr Zofia Ewa Redlarska – poetka, współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku; Marta Danilczyk - nauczycielka języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Urszula Gierasimiuk - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, dr hab. Karol Sacewicz - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie; Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz, bez prawa głosu) oceniła prace według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny oraz twórczy sposób ujęcia tematu (np. forma wypowiedzi, dobór środków stylistycznych w utworze poetyckim), umiejętność wyszukiwania, wykorzystania oraz dobór materiału źródłowego, samodzielność interpretacji faktów i własnych opinii, oryginalność.

Przypominamy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918-1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

 

W tym roku Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

Miejsce I w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Blanka Roznowska, Stopy w śniegu (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie)

Miejsce II w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Olga Wiśniewska, Bratem jest każdy (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie)

 

Miejsce III ex aequo w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Klaudia Rogalska, Krwawe niebo (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej)
 • Wiktoria Golecka, Książeczka wkładowa Stefczyka (Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej)

Wyróżnienie w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Marcelina Androsiuk, Na Strękowej Górze głos historii słyszę… (Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku)
 • Piotr Wawrzyńczak, Katyń (Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku)

Miejsce I w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Karolina Zajkowska, Być Kolumbem (Szkoła Podstawowa nr 21 w Białymstoku)

Miejsce II ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Marietta Włodarska, Dwie Polski, jedna Polska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie)
 • Edyta Gawryluk, Bez słowa (Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku)

Miejsce III ex aequo w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Aleksandra Włodarska, Pogrzeb Marszałka (Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie)
 • Maja Aleksandra Grygo, Odszyfrowane zwycięstwo oraz Ostatni spacer po Umschlagplatzu

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku)

Wyróżnienie w kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Karol Paweł Raźny, Młoda Polska (Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku)
 • Aleksandra Kuczyńska, Inka, która zachowała się jak trzeba (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku)
 • Kacper Wysocki, Katyń (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)
 • Partycja Doroszczyk, Wieczny niepokój (Szkoła Podstawowa w Kuźnicy)

 

Miejsce I w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Wiktoria Jurczykowska, Spojrzenie (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Miejsce II w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Aleksandra Kowalczuk, Charbin (VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

Miejsce III ex aequo w kategorii III: uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Aleksandra Kondracka, Moja kochana rodzino (Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach)
 • Wiktoria Borkowska, Katyński las (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

Wyróżnienie w kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

 • Natalia Rant, Wilczy Szaniec (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)
 • Aleksandra Gastoł, Czy było warto? (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)
 • Julita Wróblewska, Piasek w klepsydrze (I Liceum Ogólnokształcące w Olecku)
 • Natalia Późniak, Gwiazdy na zachmurzonym niebie (Zespół Szkół w Dowspudzie)
 • Karolina Topolska, Pamięć (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)

Miło nam poinformować, że dodatkowo Jury zarekomendowało do druku w pokonkursowym tomiku wierszy następujące utwory poetyckie:

Prace rekomendowane do druku z kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Damian Misiewicz, Zapomniani nieznani… (Szkoła Podstawowa w Suchowoli)
 • Piotr Ostapowicz, [Niebo ściemniało] (Szkoła Podstawowa w Netcie)
 • Grzegorz Krogulski, Komunizm (Szkoła Podstawowa w Uzdowie)
 • Lena Jaroszewska, Pamięć (Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku)

Prace rekomendowane do druku z kategorii II: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Aleksandra Piekutowska, Wybraniec od Boga… (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach)
 • Urszula Aleksandra Prymas, Fotografia pradziadka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)
 • Maja Bołtromiuk, Polska Walcząca (Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku)
 • Kalisa Petrovska, Dzieci Sybiru (Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku)
 • Szymon Stupak, Dobroczyńca ludzkości (Szkoła Podstawowa w Suchowoli)
 • Karolina Michalak, Ojczyzna (Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku)

Prace rekomendowane do druku z kategorii III: uczniowie klas szkół ponadpodstawowych:

 • Grzegorz Zubrycki, Mamo, ratuj (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)
 • Zuzanna Polińska, Syberyjski ogień (Liceum Ogólnokształcące w Mońkach)
 • Anna Gładysiak, Trupy lasu (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży)
 • Kyle Danilewicz, Miła Miła (I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku)

 

Publikację pokonkursowego tomiku wierszy zaplanowano na 2023 r.

 

Uroczysta gala podsumowująca V edycję konkursu, podczas której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy, zaplanowana została na jesień 2022 r.

(o szczegółach poinformujemy telefonicznie lub korespondencyjnie).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac serdecznie gratulujemy!

do góry