Nawigacja

Aktualności

Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej - Marianka (pow. suwalski), 31 maja - 2 czerwca 2022

W dniach 31 maja – 2 czerwca zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace terenowe na terenach polnych w pobliżu miejscowości Marianka (pow. suwalski, woj. podlaskie). W badanym miejscu miało dojść do egzekucji i pogrzebania ciał dwóch młodych osób – ofiar terroru niemieckiego II wojny światowej.

Ofiarami niemieckiej egzekucji były dwie niespokrewnione ze sobą osoby - mężczyzna i kobieta, których egzekucja miała być karą za udział w rzekomym buncie w miejscu prac przymusowych w pobliskiej Przerośli. Po przełamaniu frontu przez żołnierzy Armii Czerwonej ofiary miały zdjąć ze ściany i zniszczyć portret Adolfa Hitlera.  Za ten czyn mieli zostać wywiezieni w okolice Marianki, a następnie zabici i pogrzebani w miejscu egzekucji. Informacja o miejscu pochowania ofiar została przekazana kolejnym pokoleniom rodziny przez ówczesnego świadka egzekucji, który z ukrycia obserwował przebieg zbrodni. Miejsce było przez dziesięciolecia otoczone pamięcią rodziny świadka. 

Prace w badanym miejscu były prowadzone w szczególnie trudnych warunkach, z racji na obfite opady i podchodzące wody gruntowe. Przeprowadzenie prac poszukiwawczych na całym wytyczonym obszarze okazało się niemożliwe. Mimo trudności odnaleziono szczątki ludzkie, które podjęto i przekazano do badania antropologicznego. Zostaną one również poddane próbie identyfikacji genetycznej.

BPiI
02.06.2022

 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
 • Marianka (pow. suwalski): Szczątki ludzkie w miejscu domniemanego pochówku ofiar zbrodni niemieckiej, Fot. BPiI
do góry