Nawigacja

Aktualności

„Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o Straży Pożarnej” – prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka – Białystok, 27 maja 2022

Na Rynku Kościuszki w Białymstoku 27 maja 2022 r. odbyły się uroczystości związane z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka i 30-leciem Straży Pożarnej. Z tej okazji białostocki oddział IPN w Białystoku zaprezentował w centrum miasta wystawę „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej”, autorstwa Radosława Wnorowskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w białostockiej katedrze, pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego ks. Arcybiskupa dr. Józefa Guzdka. Kolejna część obchodów odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zebranych gości powitał Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. dr inż. Adam Konieczny. Swoją obecność zaznaczył również m.in. minister Dariusz Piątkowski, minister Jarosław Zieliński, senator Mariusz Gromko i senator Marek Komorowski, władze samorządowe, wiceprezydent miasta i II wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska. Po okolicznościowych przemówieniach i uhonorowaniu odznaczeniami państwowymi najbardziej zasłużonych strażaków naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku – Urszula Gierasimiuk otworzyła wystawę i opowiedziała o kolejnych etapach jej powstawania, układzie i zawartości. Naczelnik złożyła także podziękowania na ręce Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sebastiana Zdanowicza i Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. Pawła Ostrowskiego za współpracę przy jej tworzeniu.

Ekspozycję, przygotowaną przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej: Radosława Wnorowskiego, który przygotował część merytoryczną i pozyskał unikatowe zdjęcia oraz Pawła Bezubika, który odpowiadał za projekt graficzny, można oglądać w centrum Białegostoku przy pomniku Marszała Piłsudskiego jeszcze przez dwa tygodnie. Następnie trafi ona do innych podlaskich miejscowości, które zostały zaprezentowane na wystawie. W najbliższym czasie będzie można ją zobaczyć w Tykocinie, Suwałkach, Łomży, Hajnówce, Sokółce oraz Siemiatyczach.

Wystawa składa się z paneli prezentujących początki pożarnictwa w danych miejscowościach z cechami charakterystycznymi dla każdej z nich. Przypomina także o udziale strażaków m.in. w walce o niepodległość. Mówi o ich poświęceniu w czasie II wojny światowej.

Dzięki uprzejmości Straży Pożarnych z Hajnówki, Siemiatycz, Sokółki, Łomży, Białegostoku i Suwałk udało się zebrać fotografie nie tylko z okresu powojennego, ale również międzywojennego, a czasami jeszcze z przełomu XIX i XX wieku. Ze zbiorów prywatnych uzyskaliśmy oryginalne zdjęcia, jak np. fotografia maszerującego ze strażakami OSP 9 letniego chłopca – dziś komendanta KM PSP w Łomży Jacka Bargielskiego.

Za użyczenie zdjęć do wystawy dziękujemy również Muzeum Historycznemu w Białymstoku, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży, Muzeum Okręgowemu w Suwałkach oraz Straży Pożarnej.

Wszystkim Paniom i Panom Strażakom oraz Druhnom i Druhom życzymy „Ile wyjazdów, tyle powrotów”.

 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
 • „Ile wyjazdów, tyle powrotów. Rzecz o straży pożarnej” - prezentacja wystawy białostockiego IPN podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka - Białystok, 27 maja 2022, Fot. Paweł Bezubik IPN Białystok
do góry