Nawigacja

Aktualności

Oficjalne przekazanie podręczników o historii Polski po ukraińsku „Polska – zarys dziejów” Podlaskiemu Kuratorium Oświaty - Białystok, 14 kwietnia 2022 r.

Delegacja w składzie: dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku - dr hab. Piotr Kardela oraz naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku - Urszula Gierasimiuk przekazali podręczniki na ręce Podlaskiej Kurator Oświaty - Beaty Pietruszki.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oficjalnie przekazał dzisiaj Podlaskiemu Kuratorium Oświaty podręczniki „Polska – zarys dziejów”, wydane w języku ukraińskim oraz multimedialne pakiety edukacyjne IPN również w języku ukraińskim.

W województwie podlaskim jest około 3200 uczniów ukraińskich, którzy wraz z rodzinami uciekli z ogarniętej przez wojnę Ukrainy.

Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku opowiedział po krótce o treści podręcznika i podkreślił szczególną potrzebę edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży przebywających na terenie Polski. ,,Zrozumienie historii Polski jest podstawą zrozumienia tożsamości naszego narodu. Jest to podręcznik, dzięki któremu młodzi Ukraińcy będą mogli zapoznać się również z niektórymi aspektami w historii naszych wzajemnych relacji"- powiedział dyrektor.

Z kolei Pani Kurator serdecznie podziękowała za współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, mającej na celu krzewienie wiedzy historycznej tak dla polskich uczniów, jak i zagranicznych. Podręczniki w pierwszej kolejności trafią do ukraińskiej młodzieży uczęszczającej do polskich szkół średnich. 

Dodatkowo informujemy, że Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej oferuje zainteresowanym szkołom z województwa podlaskiego bezpłatne przekazanie drogą pocztową publikacji popularnonaukowej IPN w języku ukraińskim "Polska - zarys dziejów" pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego, kierownika Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku im. Tadeusza Manteuffla PAN i nauczyciela historii Jerzego Bracisiewicza.

Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją Instytut Pamięci Narodowej przygotował wirtualną paczkę edukacyjną, w której można znaleźć parę ciekawych publikacji i wystaw z naszego dorobku w języku ukraińskim. Zachęcamy do ich wykorzystania i udostępnienia wszystkim zainteresowanym. Z pewnością w najbliższym czasie będziemy tę bazę rozszerzać o kolejne pozycje.

  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
  • Fot. Podlaskie Kuratorium Oświaty
do góry