Nawigacja

Aktualności

Broszura pt. Olsztyńskie ślady „Łupaszki”

1 marca wspominamy bohaterską walkę Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy przeciwstawili się sowieckiemu imperializmowi i jego agenturze spod znaku Polskiej Partii Robotniczej zainstalowanej w powojennej Polsce.

Walka ta objęła wszystkie ziemie powojennej Polski. Nawet na Warmii i Mazurach odnajdujemy ślady obecności i aktywności bojowej Żołnierzy Niezłomnych walczących z sowietyzacją.

Przygotowana przez olsztyńską delegaturę IPN oraz Radio Olsztyn broszura pt. Olsztyńskie ślady „Łupaszki” przedstawia pewien fragment tej wielkiej powojennej irredenty Polaków przeciw polityce Kremla i jego polskich powierników.

Na planie miasta Olsztyn z 1946 r. wskazujemy miejsca gdzie przebywali żołnierze brygady majora „Łupaszki”, gdzie dokonywali akcji bojowych i kto z nimi współpracował. Dla czytelnika pomocne mają być kody QR odsyłające go do materiałów i publikacji IPN związanych z treścią broszury, a także do podcastów Radia Olsztyn i przygotowywanymi wespół z olsztyńskim IPN audycjami w ramach cyklu „Historyczny leksykon IPN”.

Materiał ten pozwoli nauczycielom olsztyńskich szkół a także uczniom poznać dotychczas słabo upowszechniony fragment powojennej historii miasta nad Łyną, miasta gdzie żołnierze „Łupaszki” walczyli o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę.

 

  • Broszura pt. Olsztyńskie ślady „Łupaszki”
do góry