Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Mój przodek – mój bohater na plakacie”

  • Konkurs „Mój przodek – mój bohater na plakacie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój przodek – mój bohater na plakacie”, skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Przewidziane są cztery kategorie wiekowe:

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV –VI

- uczniowie klas VII – VIII

- uczniowie szkół średnich

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży historią własnej rodziny w kontekście wydarzeń mających wpływ na odzyskiwanie przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918 - 1989.

O konkursie opowiedziała w mediach naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Urszula Gierasimiuk:

https://bialystok.tvp.pl/58639014/konkurs-moj-przodek-moj-bohater-na-plakacie

Żeby wziąć udział w konkursie należy:

- wykonać pracę plastyczną w formie plakatu  w formacie max. A3 na podstawie znalezionych
w rodzinnych zbiorach informacji oraz fotografii związanych z członkiem rodziny, który poprzez swoje działania kształtował patriotyczną postawę wśród najbliższych lub miał wkład w odzyskanie niepodległości oraz suwerennego państwa polskiego w latach 1918 – 1989.

- do pracy należy dołączyć opis postaci, która znajdzie się na plakacie oraz informację jaki według autora pracy miała ona wkład w kształtowanie postaw patriotycznych lub odzyskanie niepodległości
a także kopię zdjęcia bohatera, które zainspirowało autora

- opis postaci może zawierać maksymalnie 400 wyrazów, może być wykonany na komputerze lub odręcznie (czytelnie)

- uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO, które należy dołączyć do pracy

Prace należy wysłać do 20 kwietnia 2022 na adres: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul.  Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok

- na kopercie należy dopisać „Mój przodek – mój bohater na plakacie”

Istnieje również możliwość dostarczenia pracy do Oddziału IPN w Białymstoku osobiście.

Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora, a także przesłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

***UWAGA!!*** 

Z powodu przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu "Mój przodek - mój bohater na plakacie" zostaje zmieniona treść art. 4 ust. 6 regulaminu.

Termin ogłoszenia wyników zostaje przeniesiony na 17 maja 2022. 

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Adriana Pływaczewska, tel. 85 664 57 87.

Email: adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl

Poniżej do pobrania regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić oraz podpisać osobiście (w przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun prawny), następnie wysłać wraz z pracą i opisem bohatera na wskazany wyżej adres.

 

do góry