Nawigacja

Aktualności

Konferencja rocznicowa o stanie wojennym – Białystok, 14 grudnia 2021

14 grudnia 2021 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja rocznicowa dotycząca wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jej organizatorem byli: CEN, IPN i „Solidarność”. Celem spotkania było przybliżenie tragicznych skutków decyzji władz komunistycznych z 13 grudnia 1981 r. i zwrócenie uwagi na konieczność popularyzacji prawdy o stanie wojennym wśród młodzieży. Wśród obecnych byli: przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, dyrektor CEN Ryszard Chodyniecki, dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku Piotr Draus, przedstawiciele władz samorządowych, opozycjoniści i nauczyciele. IPN reprezentował dyrektor Oddział w Białymstoku – dr hab. Piotr Kardela wraz z prelegentami. Wstępem do odczytów było wykonanie wokalne utworu Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Następnie dyrektor P. Kardela wręczył okolicznościowe medale związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Otrzymali je działacze „Solidarności”, przedstawiciele opozycji antykomunistycznej i współpracownicy IPN w przygotowaniu rocznicowych obchodów.

Na konferencję złożyły się cztery wystąpienia:

dr hab. Krzysztof Sychowicz (naczelnik OBBH IPN Białystok) „ Kościół katolicki wobec represji stanu wojennego w województwach białostockim, łomżyńskim, suwalskim”,

dr Jarosław Schabieński (naczelnik OBUWiM IPN Białystok) „Region Pojezierze NSZZ „Solidarność”. Od powstania do zniesienia stanu wojennego”,

dr Bożena Koszel-Pleskaczuk ( OBBH IPN Białystok) „Represje stanu wojennego wobec opozycji politycznej na Białostocczyźnie”,

prok. Radosław Ignatiew (OKŚZpNP IPN Białystok) „Rozliczenie wykonawców stanu wojennego w praktyce Oddziałowej Komisji w Białymstoku”.

Magdalena Dzienis-Todorczuk (OBEN IPN Białystok) na koniec zaprezentowała tekę edukacyjną IPN „Stan wojenny w Polsce”. Zamknięcia konferencji i obchodów dokonał przewodniczący Józef Mozolewski, gorąco dziękując wszystkim tym podmiotom – w tym szczególnie IPN – które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości rocznicowych.

Konferencji, cieszącej się dużym zainteresowaniem mediów, towarzyszyła wystawa IPN „586 dni stanu wojennego” oraz sprzedaż ipeenowskich publikacji. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.

W Drozdowie Oddział IPN w Białymstoku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży zorganizował obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W Muzeum Przyrody zaprezentowana została wystawa IPN „Stan wojenny 1981 – 1983”, pod pomnikiem Romana Dmowskiego delegacja IPN złożyła kwiaty a pracownicy IPN:  naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych - dr hab. Krzysztof Sychowicz i dr Bożena Koszel-Pleskaczuk z OBBH wygłosili  referaty o stanie wojennym. W uroczystościach oprócz delegacji IPN wzięli udział m.in. bp Tadeusz Bronakowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, Starosta łomżyński Lech Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska.

do góry