Nawigacja

Aktualności

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Białystok, Drozdowo, 13 grudnia 2021

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Komuniści, chcąc utrzymać się przy władzy posunęli się do rozwiązań siłowych. Internowano blisko 10 tysięcy działaczy opozycyjnych, a setki kolejnych zmuszono do emigracji lub zwolniono z pracy. Ograniczenie podstawowych wolności dotknęły wszystkich. Polakom odebrano nadzieję na demokratyczne przemiany w kraju, przekreślono marzenia o wolności i godnym życiu

13 grudnia 2021 r. kontynuując rozpoczęte w ubiegłym tygodniu obchody 40. rocznicy stanu wojennego delegacja Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku w składzie: dyrektor Oddziału - dr hab. Piotr Kardela, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej – Urszula Gierasimiuk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych – dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Archiwum – Wojciech Fedorowicz złożyła kwiaty pod pomnikiem bestialsko zamordowanego kapelana „Solidarnośći” bł. ks. Jerzego Popiełuszki i pod tablicą memoratywną znajdującą się na budynku Podlaskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach tych udział wzięli również: minister edukacji Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, wicestarosta białostocki Roman Czepe, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego – Bogusław Dębski, przedstawiciele rady miasta, opozycjoniści, harcerze i duchowieństwo.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok

 

Kolejnym etapem obchodów była promocja w Archiwum Państwowym w Białymstoku albumu wydanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku „Podejrzane – czas stanu wojennego oczami białostockich fotografów” i książki „Stan wojenny na Białostocczyźnie w dokumentach archiwalnych” dr. Marka Kietlińskiego. Podczas spotkania dr hab. Piotr Kardela odczytał list Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego skierowanego do organizatorów i uczestników obchodów upamiętniających 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego:

586 dni stanu wojennego było dla naszego narodu czasem próby, z której jednak wyszliśmy zwycięsko. Bezinteresowna pomoc świadczona internowanym i ich rodzinom , liczne wydawnictwa drugiego obiegu, wspaniali kapłani odprawiający msze w intencji Ojczyzny, bezkompromisowi działacze podziemnej „Solidarności” i innych organizacji konspiracyjnych oraz miliony rąk wznoszonych w charakterystycznym geście zwycięstwa na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Mimo terroru nie daliśmy się zastraszyć, a rozbudzone w społeczeństwie pragnienie wolności i głęboka niezgoda na łamanie praw człowieka i obywatela zaowocowały klęską komunistów.

Dziś – w niepodległej Polsce – chylimy czoła przed ofiarami stanu wojennego i cichymi bohaterami tamtych dni, nazywamy po imieniu zbrodniarzy i dążymy do tego, by prawda o stanie wojennym wybrzmiała nie tylko w naszym kraju, ale również w świecie. Niech 40. Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego będzie dla nas przypomnieniem o tym, jak cenna jest wolność i jak wielką siłę mają ludzkie serca ożywione jedną ideą.

Karolina Dobek z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN autorka albumu „Podejrzane – czas stanu wojennego oczami białostockich fotografów” opowiedziała o publikacji i wyraziła głęboką wdzięczność za przychylność wielu opozycjonistów z jaką spotkała się przy realizacji tego wydawnictwa. Dr Marek Kietliński zaprezentował swoją publikację. Obie książki spotkały się z entuzjazmem i rozbudziły ożywioną dyskusję wśród zebranych.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok

 

Przy okazji spotkania naczelnik Urszula Gierasimiuk zaprezentowała zebranym wydawnictwo okolicznościowe przygotowane i zrealizowane wspólnie z Pocztą Polską i "Solidarnością" – kartę pocztową ze znaczkiem dot. stanu wojennego.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok

 

W ramach obchodów białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował również dodatek prasowy w "Kurierze Porannym" i "Gazecie Współczesnej" dot. 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, na który złożyły się teksty pracowników Oddziałowego Biura Badań Naukowych.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej staraniem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa  przygotował i odsłonił tablice memoratywną poświęconą działaczom „Solidarności”.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 

 W ubiegłym tygodniu również zostały w przestrzeni miejskiej zawieszone plakaty i telebimy ze spotami edukacyjnymi dotyczącymi stanu wojennego.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. IPN Białystok

W dniu dzisiejszym naczelnik dr hab. Krzysztof Sychowicz wziął udział w porannym programie TVP Białystok a dr Bożena Koszel-Pleskaczuk w audycji Radia Białystok opowiadając o stanie wojennym w regionie.

Tradycyjnie o godz. 18:00 w kościele pw. św. Rocha w Białymstoku odbyła się msza święta koncelebrowana przez JE arcybiskupa Józefa Guzdka, w której uczestniczyli m.in. ministrowie: Dariusz Piontkowski, Krzysztof Jurgiel i Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, opozycjoniści z lat 80, w tym z Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, przedstawiciele władz samorządowych, liczne służby mundurowe, harcerze, poczty sztandarowe. Oddział IPN w Białymstoku reprezentowali:  dyrektor dr hab. Piotr Kardela, naczelnik oddziałowego BEN – Urszula Gierasimiuk, naczelnik Archiwum – Wojciech Fedorowicz i historyk Marek Kozak. Po nabożeństwie odbył przemarsz ulicą Lipową pod tablicę poświęconą Ofiarom Stanu Wojennego, gdzie odbył się Apel Pamięci i modlitwa za poległych. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystości zakończyły się o godz. 21:30.

 

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. A. Piekarska IPN Białystok

W Drozdowie Oddział IPN w Białymstoku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łomży zorganizował obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W Muzeum Przyrody zaprezentowana została wystawa IPN „Stan wojenny 1981 – 1983”, pod pomnikiem Romana Dmowskiego delegacja IPN złożyła kwiaty a pracownicy IPN:  naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych - dr hab. Krzysztof Sychowicz i dr Bożena Koszel-Pleskaczuk z OBBH wygłosili  referaty o stanie wojennym. W uroczystościach oprócz delegacji IPN wzięli udział m.in. bp Tadeusz Bronakowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, starosta łomżyński Lech Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska.

 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży
 • 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży
  40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Fot. Starostwo powiatowe w Łomży

 

 

 

 

do góry