Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej działaczom „Solidarności” i promocja książki z okazji obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Białystok, 10 grudnia 2021

10 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej poświęconej działaczom „Solidarności”, którzy w latach 80. stanowili główną siłę opozycji wobec systemu komunistycznego w Polsce.

Upamiętnienie znajduje się na budynku  I Urzędu Skarbowego w Białymstoku. W tym miejscu swoją siedzibę miał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Budynek pozostał siedzibą lokalnej „Solidarności”, aż do delegalizacji Związku po wprowadzeniu stanu wojennego.

W imieniu 112 tysięcy członków, którzy wchodzili w skład Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” przed wprowadzeniem stanu wojennego, głos zabrała Pani Stanisława Korolkiewicz - Przewodnicząca Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej było częścią obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Fundatorem tablicy jest  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, a gospodarzem budynku Pan Wojciech Orłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

W uroczystości udział wzięli wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, radny Paweł Myszkowski, naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku Elżbieta Wróblewska, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, oraz przedstawiciele „Solidarności”, a także mieszkańcy Białegostoku, którzy złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze. IPN reprezentowali naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Urszula Gierasimiuk oraz naczelnik Oddziałowego Archiwum - Wojciech Fedorowicz.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się promocja książki dr. Marka Kietlińskiego i ks. dr. Adama Szota pt. „Stan wojenny na białostocczyźnie – relacje, wspomnienia, wywiady”, którą poprzedziły przemówienia wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i dyrektora Oddziału IPN w Białystoku dr hab. Piotra Kardeli, który powiedział:

Celem wprowadzenia stanu wojennego była obrona komunizmu w Polsce. Sposób jego obrony był makabryczną kompromitacją ówczesnej władzy, bo oto po 36 latach od jej wprowadzenia w Polsce okazało się, że bronić jej można jedynie siłą wojska, milicji, ZOMO i SB. Rozpoczęta 13 grudnia 1981 roku przy poparciu Kremla wojna polsko-jaruzelska przyniosła Polakom ból i cierpienie, przekreśliła ideę solidarności, niezależności i samorządności, na powrót wprowadziła komunistyczne bezprawie. Nastąpiły aresztowania, ludzi wsadzano do więzienia, tysiące członków „Solidarności” internowano. To smutne, niesprawiedliwe i wstydliwe zarazem, że większość zbrodniarzy komunistycznych pozostała bezkarna.

Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych odznaczył kilkunastu współpracowników pamiątkowym medalem. Odznaczenie otrzymali m.in. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku - dr hab. Piotr Kardela i naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej - Urszula Gierasimiuk.

Podczas spotkania autor książki dr Marek Kietliński opowiedział o swojej publikacji zawierającej relacje naocznych świadków wprowadzenia stanu wojennego na białostocczyźnie i świadectwa osób reprezentujących różne środowiska dokumentujące smutną rzeczywistość lat osiemdziesiątych.

 

do góry