Nawigacja

Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości – Białystok, Szepietowo, Suwałki, Łomża, Drozdowo, 11 listopada 2021

Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku odbyły się podlaskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, tradycyjnym miejscu obchodów świąt państwowych i miejskich w Białymstoku, poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył metropolita białostocki abp dr Józef Guzdek. W obchodach licznie uczestniczyli: duchowni, przedstawiciele administracji państwowej, władz miejskich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, młodzież, w tym liczni harcerze, mieszkańcy Białegostoku.

W uroczystości, składając kwiaty pod pomnikiem Marszałka, uczestniczyła także delegacja Oddziału IPN w Białymstoku w składzie: dyrektor dr. hab. Piotr Kardela. naczelnik Oddziałowego Archiwum Wojciech Fedorowicz oraz kierownik archiwalnego Referatu Udostępniania IPN Przemysław Czyżewski.

11 listopada w Szepietowie odsłonięto i poświęcono wyremontowany z funduszy OBUWiM pomnik polskich kolejarzy poległych podczas rozbrajania Niemców w listopadzie 1918 r. IPN podczas uroczystości reprezentował naczelnik OBUWiM dr Jarosław Schabieński. Natomiast w Suwałkach odbył się współorganizowany przez IPN XVI Młodzieżowy Marsz Niepodległości. Jego elementem było uroczyste umieszczenie na grobach weteranów tabliczek poświadczających wpisanie do rejestru grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. IPN reprezentowali pracownicy OBUWiM wraz z naczelnikiem. W Łomży dr hab. Krzysztof Sychowicz wygłosił wykład o działalności niepodległościowej Romana Dmowskiego i złożył kwiaty pod tablicą poświęconą Romanowi Dmowskiemu w Drozdowie.

do góry