Nawigacja

Aktualności

Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka – Klusy, 5 listopada 2021

5 listopada w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka (ur. 15.09.1922 r. w Brańsku). Nabożeństwo koncelebrował ksiądz biskup Jerzy Mazur, który również pobłogosławił grób śp. Franciszka Marcińczuka. W uroczystości obok rodziny wzięli udział m.in. dr Paweł Piotr Warot - naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, dr Jarosław Schabieński – naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku i dr Marcin Płotek – pracownik tego biura w Olsztynie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz środowiska szkolnego. Poczet sztandarowy wraz z wartą honorową wystawili żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Franciszek Marcińczuk po zwolnieniu z łagru w 1941 r. wstąpił do armii polskiej tworzonej w ZSRS. Ewakuowany do Iranu został żołnierzem 7. Pułku Artylerii Przeciwpancernej 2. Korpusu Polskiego. Brał udział m.in. w bitwach o Monte Cassino, Ankonę oraz Bolonię. Zmarł 19 lutego 1996 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Klusach k. Ełku.

  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Uroczysta msza św. w intencji śp. Franciszka Marcińczuka. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
do góry