Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z żołnierzami 43. Batalionu Lekkiej Piechoty 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Braniewo, 18 października 2021

18 października w Braniewie odbyło się kolejne spotkanie historyków olsztyńskiej Delegatury IPN z żołnierzami 43. Batalionu Lekkiej Piechoty 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Naczelnik delegatury, dr Paweł Warot przybliżył rekrutom WOT strukturę i statutowe działania Instytutu. Michał Ostapiuk omówił działania bojowe 3. Wileńskiej Brygady AK oraz warunki toczonej na Wileńszczyźnie, w latach 1943-44, wojny partyzanckiej. Wśród żołnierzy lekkiej piechoty rozdano publikacje IPN, w tym przygotowany przez Michała Ostapiuka album poświęcony kpt. Gracjanowi Frógowi „Szczerbcowi”. Spotkania pomiędzy historykami Delegatury IPN w Olsztynie a „terytorialsami” są pokłosiem długiej i wielotorowej współpracy pomiędzy olsztyńskim IPN a 4. W-M Brygadą OT. Przypomnijmy, że współpracę sformalizowano 4 października 2021 r., podpisaną w Olsztynie umową przez Dyrektora IPN w Białymstoku dr. hab. Piotra Kardelę i dowódcę 4. Brygady płk. Mirosława Brysia.

  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
  • Spotkanie z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Fot. Delegatura IPN Olsztyn
do góry