Nawigacja

Aktualności

Finał konkursu „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko i 74. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki– Suchowola, 11 września 2021

11 września 2021 r. odbyły się obchody 74. urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość zorganizowali: burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, Fundacja „Dobro” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Patronatem wydarzenie objął premier Mateusz Morawiecki i marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Na uroczystościach obecni byli: brat błogosławionego - Józef Popiełuszko z żoną Alfredą i córką Barbarą Popiełuszko, siostra Teresa Boguszewska z córką, marszałek województwa podlaskiego, parlamentarzyści, służby mundurowych i delegacje oddziałów NSZZ „Solidarność”, licznie przybyli duchowni oraz koledzy ze szkolnych lat ks.Popiełuszki, m.in. ks. Stanisław Gudel. Białostocki Oddział IPN reprezentowała naczelnik Biura Edukacji Narodowej Urszula Gierasimiuk wraz z pracownikami Adrianą Pływaczewską i Patrycją Leszczyńską.

Po przywitaniu zebranych gości przez burmistrza Suchowoli i złożeniu kwiatów odbyła się msza święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła celebrowana przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej Henryka Ciereszko.

 Kolejnym punktem programu obchodów było ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki organizowanego przez IPN Oddział w Białymstoku, Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro oraz burmistrza Suchowoli.  Jury w składzie: Urszula Gierasmiuk, Agnieszka Glińska, Adriana Pływaczewska, wyłoniło trzech finalistów. Pierwsze miejsce zdobyła Blanka Mirecka. Kolejne miejsce przypadło Zofii Borowskiej natomiast Wojciech Trochim, który napisał tekst piosenki o Błogosławionym i skomponował do niej muzykę został wyróżniony trzecim miejscem.  Laureaci zaprezentowali swoje utwory przed licznie zgromadzoną publicznością.

Na zakończenie uroczystości, po przemówieniach zaproszonych gości marszałek Artur Kosicki odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. W kończącej uroczystość części artystycznej można było wysłuchać „Psalmów Miłości i Nadziei” w aranżacji Michała Jurkiewicza.

Całość wydarzenia  transmitowana była przez Polskie Radio Białystok.

 

do góry