Nawigacja

Aktualności

82. rocznica wybuchu II wojny światowej – Białystok, 1 września 2021

1 września 2021 r. na cmentarzu wojskowym w Białymstoku odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej, najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. W obchodach wzięli udział m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa Artur Kosicki, radny miasta Białegostoku Henryk Dębowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski. Obecni byli także przedstawiciele Wojska Polskiego, policjanci i inne służby mundurowe. Białostocki Oddział IPN reprezentowali naczelnik Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz i naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Jarosław Schabieński, którzy wraz z innymi uczestnikami obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych polskich żołnierzy.

W Białymstoku osobno poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy upamiętnieni zostali obrońcy Westerplatte:

1.  Edmund Spławski 1910-2006. Podczas obrony Westerplatte walczył w placówkach "Elektrownia" i "Tor Kolejowy". W niewoli w Stalagi 1A, a następnie pracownik cywilny w Prusach Wschodnich. Po pobycie w szpitalu obozowym, w 1942 r. zwolniony z niewoli. Osiedlił się w Białymstoku, gdzie mieszkał do śmierci. W 1989 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

2. Antoni Ozorowski 1916-1987. W czasie obrony Westerplatte w obsadzie placówki "Przystań". Po kapitulacji w Stalagu 1 A Stablack. Za próbę ucieczki skierowany do kompanii karnej, pracował przy pogłębianiu Kanału Kilońskiego. W 1940 r. zbiegł do Danii a stamtąd do Szwecji. Przewieziony  do Wielkiej Brytanii wstąpił do PSZ. W grudniu 1945 r. wrócił do Polski. Procował w firmie budowlanej na emeryturę przeszedł w 1977 r.  W 1990 r. odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

3. Alfons Bartulewicz 1916-1984. W czasie obrony Westerplatte został ranny walcząc w obsadzie Wartowni nr 3. 1939-1945 w niewoli pracował u niemieckiego zegarmistrza. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 wywieziony na wschód, skąd po sześciu miesiącach powrócił do Białegostoku. Do przejścia na emeryturę w 1980 r. pracował jako zegarmistrz. W 1990 r. odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Na ich grobach złożyli kwiaty i zapalili znicze dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, naczelnik dr Jarosław Schabieński i Iwona Mudel z OBUWiM IPN w Białymstoku.

do góry