Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945) – Wasilków, 12 lipca 2021

W ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa wsi polskiej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, przy współpracy Dyrekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, otworzyło wystawę edukacyjną pt. Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). Wystawę przygotowali pracownicy OBEN IPN w Rzeszowie.

Dzień 12 lipca stał się datą symboliczną za sprawą przeprowadzonej przez Niemców w dniach 12-13 lipca 1943 r. pacyfikacji kieleckiej wsi Michniów. Była to jedna z metod terroru stosowana przez okupanta niemieckiego na zagrabionych terenach II RP. Wobec mieszkańców polskiej wsi na szeroką skalę stosowano także masowe przesiedleniami na tereny Generalnej Guberni, wywózki na przymusowe roboty do III Rzeszy, czy też obowiązkowe dostawy żywności w postaci kontyngentów wojskowych. Należy również pamiętać o represjach ze strony okupanta sowieckiego. W latach 1939-1941 Sowieci przeprowadzili cztery akcje deportacyjne, które w znacznym stopniu dotknęły mieszkańców wsi.

Przybyłych na otwarcie przywitał Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, dr Artur Gaweł. W imieniu Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku, dr. hab. Piotra Kardeli, ekspozycję otworzył pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych, prowadzący na co dzień badania nad historią wsi polskiej, dr Marcin Markiewicz, zaś o wystawie opowiedział pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Paweł Murawski.

 

  • Otwarcie wystawy Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). Fot. IPN Białystok
  • Otwarcie wystawy Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). Fot. IPN Białystok
  • Otwarcie wystawy Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). Fot. IPN Białystok
  • Otwarcie wystawy Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939-1945). Fot. IPN Białystok
do góry