Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy Alfonsa Zgrzebnioka i otwarcie wystawy „Powstania Śląskie 1919–1921” – Białystok, 7 maja 2021

7 maja odsłoniliśmy na budynku Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku tablicę poświęconą Alfonsowi Zgrzebniokowi – dowódcy powstań śląskich i wicewojewodzie białostockiemu. Upamiętnienie powstało z inicjatywy wojewody podlaskiego, a sfinansowane zostało ze środków Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Odsłonięcia tablicy dokonali: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, doradca wojewody śląskiego Czesław Sobierajski, dyrektor IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela i dyrektor IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder. Po okolicznościowych przemówieniach naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Ryszard Mozgol opowiedział o wystawie towarzyszącej uroczystości „Powstania Śląskie 1919–1921”, którą umieszczono przed wejściem do Urzędu Wojewódzkiego, a dr Jarosław Schabieński naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Białymstoku przedstawił biografię Alfonsa Zgrzebnioka.
W uroczystości uczestniczyli także: wicewojewoda podlaski dr Tomasz Madras, komendant Garnizonu Białystok płk Paweł Lachowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady WOT im. gen. Władysława Liniarskiego płk Sławomir Kocanowski oraz naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk.

do góry