Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „TU rodziła się Solidarność Rolników” – Łapy, 21 kwietnia 2021

Instytut Pamięci Narodowej, chcąc upamiętnić wkład rolników indywidualnych w dążenia do demokratycznych przemian w Polsce, przygotował wystawę „TU rodziła się Solidarność Rolników”.

Wystawa została uroczyście otwarta w Łapach na Placu Niepodległości 21 kwietnia 2021 r. Z powodu pandemii uroczyste otwarcie zorganizowano wyłącznie dla zaproszonych gości i mediów.  

Rozpoczynając spotkanie, naczelnik OBEN IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk przywitała zaproszonych gości oraz widzów relacji live. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela, który powiedział:

40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność RI Instytut Pamięci Narodowej, w tym oddział białostocki i Delegatura w Olsztynie, uczcił specialną wystawą pt. „TU rodziła się Solidarność Rolników”. Wystawa ta, jest nie tylko historycznym udokumentowaniem determinacji i odwagi ludzi polskiej wsi w kierunku dopominania się o możliwość działalności w niezależnym od komunistów własnym związku, ale też wyrazem hołdu i podziękowaniem za ich chęć życia w wolnej Polsce, którą nam przekazali.

Dyrektor wspomniał także innych działaczy polskiej wsi, którzy nie godzili się ze zniewoleniem Polski. Wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy z rolniczą „Solidarnością”.

Burmistrz Miasta Łapy Krzysztof Gołaszewski podkreślił wagę kultywowania pamięci o wszystkich, którzy niejednokrotnie przypłacili zdrowiem i życiem walkę o pełną niepodległość Polski.

Następnie Przewodniczący ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski przywołał szeroką współpracę „Solidarności” z IPN. Zaznaczył także trudniejszą i krętą drogę NSZZ RI „Solidarność” do legalnej działalności w stosunku do „Solidarności” pracowniczej. Przypomniał postać twórcy rolniczej „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce – Jana Besztę-Borowskiego.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Andrzej Babul, który wyraził wdzięczność IPN za przypomnienie minionych wydarzeń i oddanie hołdu twórcom NSZZ RI.

Na zakończenie współautorka regionalnej części wystawy Karolina Dobek opowiedziała o koncepcji projektu „TU rodziła się Solidarność Rolników”.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez: Burmistrza Miasta Łapy, Przewodniczącego ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego RW NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Ekspozycja „Tu rodziła się Solidarność Rolników” składa się z trzech ekspozytorów. Dwa poświęcone zostały zagadnieniom ogólnopolskim. Trzeci, lokalny, poświęcony jest strukturom rolniczej „Solidarności” w północno-wschodniej części kraju. Wystawie towarzyszy katalog.

Finałem projektu „TU rodziła się Solidarność Rolników” będzie wielka, wspólna ekspozycja na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie 12 maja, kiedy to jednocześnie zaprezentowane zostanie 19 ekspozytorów, czyli łącznie 57 plansz zawierających ponad 100 fotografii.

Zapraszamy do indywidualnego zwiedzania wystawy z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Na Placu Niepodległości w Łapach dostępna będzie do zwiedzania do 7 maja 2021 r.

do góry