Nawigacja

Aktualności

Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność Rolników” – Łapy, 21 kwietnia 2021

Instytut Pamięci Narodowej, chcąc upamiętnić wkład rolników indywidualnych w dążenia do demokratycznych przemian w Polsce, przygotował wystawę „TU rodziła się Solidarność Rolników”. Została ona stworzona na wzór „TU rodziła się Solidarność”, która opisała formowanie się struktur robotniczej „Solidarności” w 91 polskich miastach.

Pod koniec lat 70. coraz bardziej rosło napięcie na wsi. Spowodowane było to w głównej mierze uprzywilejowaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych i spółdzielni kółek rolniczych. Państwo nie wspierało, ani nie inwestowało w rolnictwo indywidualne. Jesienią 1980 r. w ślad za strajkującymi robotnikami poszli rolnicy, którzy podjęli starania, by wywrzeć realny wpływ na komunistyczne władze. Rozpoczęli starania o sformowanie ogólnopolskiej organizacji, która będzie reprezentować interesy rolników indywidualnych. W 2021 r. przypada 40. rocznica powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Wystawa opisująca zawiązywanie się NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” pojawi się w Łapach na Placu Niepodległości 21 kwietnia 2021 r. Dostępna będzie do zwiedzania do 7 maja 2021 r.

​Z powodu pandemii uroczyste otwarcie organizujemy wyłącznie dla zaproszonych gości
i mediów 21 kwietnia o godz. 12.00.  

Zapraszamy do indywidualnego zwiedzania wystawy z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez: Burmistrza Miasta Łapy, Przewodniczącego ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego RW NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Ekspozycja „Tu rodziła się Solidarność Rolników” składa się z trzech ekspozytorów. Dwa poświęcone zostały zagadnieniom ogólnopolskim. Trzeci, lokalny, poświęcony jest strukturom rolniczej „Solidarności” w północno-wschodniej części kraju. Wystawie towarzyszy katalog.

  • Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność Rolników”
  • Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność Rolników”
do góry