Nawigacja

Aktualności

Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN – Białystok, styczeń-luty-marzec 2021

W związku z obchodami jubileuszu dwudziestolecia działalności Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor białostockiego Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela oraz naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Urszula Gierasimiuk wręczają okolicznościowe, grawerowane dyplomy w podziękowaniu za zaangażowanie i wsparcie udzielone IPN. Dyplomy otrzymali: Arcybiskup Białostocki Jego Ekscelencja Arcybiskup ks. dr Tadeusz Wojda, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk dr Grzegorz Konopko oraz dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” płk Sławomir Kocanowski. Naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz wraz z naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr. Jarosławem Schabieńskim wręczyli podziękowanie biskupowi łomżyńskiemu Januszowi Stepnowskiemu. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Urszula Gierasimiuk wraz z dr. Jarosławem Schabieńskim wręczyli podziękowania prezesowi zarządu Polskie Radia Białystok Wojciechowi Straszyńskiemu.  Z rąk dyrektora dr. hab. Piotra Kardeli otrzymali dyplomy również burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski, burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski i dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji  Supraślu dr Łukasz Lubicz-Łapiński. Natomiast dyplom Staroście Grajewskiemu Waldemarowi i dyrektorowi Grajewskiego Centrum Kultury dr. Tomaszowi Dudzińskiemu wręczyli naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz z naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr. Jarosławem Schabieńskim. Na Ziemi Augustowskiej wyróżnienia otrzymali Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński i Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie Danuta Kaszlej.

 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN, fot. Diecezja Łomżyńska
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN burmistrzowi Jedwabnego, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN prezesowi Polskiego Radia Białystok
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN burmistrzowi Supraśla, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, fot. A. Piekarska IPN
 • Wręczenie okolicznościowego dyplomu z okazji dwudziestolecia IPN Staroście Gajewskiemu Waldemarowi Remfeldowi
 • Wręczenie okolicznościowego dyplomu dyrektorowi Grajewskiego Centrum Kultury dr. Tomaszowi Dudzińskiemu
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN Staroście Augustowskiemu Jarosławowi Szlaszyńskiemu
 • Wręczenie okolicznościowych dyplomów z okazji dwudziestolecia IPN Danucie Kaszlej Prezesowi Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie
do góry