Nawigacja

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Oddziału IPN w Białymstoku – Białystok, 23 grudnia 2020

  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Oddziału IPN w Białymstoku – Białystok, 23 grudnia 2020
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Oddziału IPN w Białymstoku – Białystok, 23 grudnia 2020
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Oddziału IPN w Białymstoku – Białystok, 23 grudnia 2020
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Oddziału IPN w Białymstoku – Białystok, 23 grudnia 2020

We wtorek 23 grudnia, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela gościł harcerzy z białostockiej Chorągwi ZHP, którzy przekazali na jego ręce Betlejemskie Światło Pokoju – symbol pokoju, nadziei i miłości.

Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną akcją skautów i harcerzy polegającą na przekazywaniu przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Następnie harcerze przekazują je osobom potrzebującym, zostawiają m.in. w kościołach, urzędach, instytucjach, by finalnie zapłonęło w naszych domach podczas wieczerzy wigilijnej.

Związek Harcerstwa Polskiego prowadzi tę akcję od 1991 r., odbierając Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Każdego roku akcja Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce organizowana jest pod innym hasłem. W tym roku harcerze przekazują światełka kierując się wezwaniem „Światło Służby”.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują światło również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód – do Niemiec i na północ – do Danii.

do góry