Nawigacja

Aktualności

Wydawnictwo pt. „Marcin Antonowicz 1966–1985” w 35. rocznicę zatrzymania i śmiertelnego pobicia studenta – Olsztyn 19 października 2020

  • MA

W związku z 35. rocznicą zatrzymania i śmiertelnego pobicia Marcina Antonowicza, studenta Uniwersytetu Gdańskiego, przez patrol ZOMO w Olsztynie, Delegatura IPN w Olsztynie przygotowała nową publikację poświęconą tragicznej śmierci syna olsztyńskich opozycjonistów, działaczy „Solidarności”, pt. Marcin Antonowicz 1966-1985. Jednocześnie olsztyńska Delegatura rozpoczyna serię wydawniczą pt. „Wydarzenia. Warmia i Mazury 1980-1989”. Pierwotnie książka miała być zaprezentowana podczas uroczystych obchodów, objętych patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Metropolity Warmińskiego oraz Przewodniczącego Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”. Promocja publikacji odbędzie się po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

 

19 października 1985 r. ok. godz. 22.00 Marcin Antonowicz - olsztynianin, wówczas student I roku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został wraz  z dwoma kolegami zatrzymany przez funkcjonariuszy ZOMO w Olsztynie. Dwaj z nich po wylegitymowaniu zostali zwolnieni, natomiast Marcina zabrano. O godz. 22.17 funkcjonariusz MO wezwał karetkę pogotowia do nieprzytomnego, leżącego na jezdni Marcina Antonowicza. Przewieziono go do izby przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Prokurator Norbert Chalecki z Prokuratury Rejonowej w Olsztynie rozpoczął śledztwo przyjmując za podstawę wersję funkcjonariusza ZOMO Marka Jackiewicza. Marcin Antonowicz w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 2 listopada nie odzyskawszy przytomności. 6 listopada 1985 r. w olsztyńskim Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się uroczystości pogrzebowe, które przekształciły się wielotysięczną manifestację. SB w Olsztynie podjęła szeroko zakrojone działania: przesłuchiwano uczestników pogrzebu, nagrywano przebieg nabożeństwa i pogrzebu, filmowano uczestników. Śledztwem objęto również kapłanów z całego kraju, którzy w swoich modlitwach wspominali zmarłego. Prowadzono systematyczny nasłuch  zachodnich rozgłośni radiowych. Towarzyszyła temu nasilona kampania w środkach masowego przekazu, dyskredytująca Marcina Antonowicza, w czym szczególnie wykazał się ówczesny rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban. 10 lutego 1986 r. Prokurator Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa, które zostało zaskarżone przez adwokatów Marię Połubińską i Edwarda Wende, pełnomocników rodziców Marcina, którzy zakwestionowali wszystkie istotne ustalenia śledztwa. W 1991 r. w sprawozdaniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdzono większość  podnoszonych przez adwokatów zarzutów wobec działań Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, wskazując na dominujący wpływ organów MSW na prowadzone postępowanie.

 

do góry