Nawigacja

Aktualności

Promocja płyty edukacyjnej „Sprawa Katynia” – Giżycko, 17 września 2020

Dnia 17 września w Giżycku odbyła się promocja wydawnictwa płytowego przygotowanego przez Delegaturę IPN w Olsztynie „Sprawa Katynia”. Materiał edukacyjny zawiera nigdzie dotąd nie publikowany wykład prof. Stanisława Swianiewicza, więźnia Katynia, cudem uratowanego.

Obecnych na sali gości powitał naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr Paweł Warot, w tematykę spotkania wprowadził dyrektor Oddział IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela.

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja dyrektor Biura Badań Historycznych IPN przedstawił sytuację międzynarodową w chwili wybuchu II wojny światowej. Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, autor publikacji towarzyszącej płycie, w swoim wystąpieniu wyjaśnił zebranym czym była zbrodnia katyńska, dlaczego Sowieci się jej dopuścili, w jaki sposób została dokonana oraz jak wyglądało powojenne zafałszowywanie historii mordu na polskich oficerach. Prof. dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka wygłosiła referat „Dlaczego ludzie tacy okrutni…? Językowy obraz codzienności w pamiętnikach z Kozielska”. Po wystąpieniu prof. Jastrzębskiej – Golonki zapowiedziano ukazanie się w najbliższym czasie publikacji IPN, opracowanej przez interdyscyplinarny zespół badaczy zawierającej niepublikowane dotąd dzienniki i wspomnienia polskich oficerów wywiezionych na Wschód.

 Każdy z uczestników otrzymał promocyjne wydawnictwo płytowe zawierające polsko i angielskojęzyczny wykład profesora Swaniewicza ilustrowany zdjęciami rodzinnymi.

 

do góry