Nawigacja

Aktualności

Materiały z zadaniami edukacyjnymi związanymi z początkiem II wojny światowej w województwie białostockim

Pielęgnowanie pamięci o ofiarach II wojny światowej, nauka, a przede uświadamianie społeczeństwa o losie wielu milionów Polaków to jedno z najważniejszych zadań, jakie przed sobą stawia Instytut Pamięci Narodowej. Wpisując się w te działania, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, które w ramach obchodów wybuchu II wojny światowej, przygotowało zadania edukacyjne dotyczące początków tego konfliktu na terenie województwa białostockiego.

Zadania edukacyjne mają pomóc, m.in. nauczycielom historii i wiedzy o społeczeństwie, w przybliżeniu wydarzeń sprzed 81 lat w skali regionalnej.
Całość składa się z dwóch części. Pierwszy fragment materiałów to wstęp, który pokrótce, acz rzeczowo opisuje przygotowania oraz działania wojskowe na tym terenie. Już on sam może stanowić pomoc dydaktyczną jako wprowadzenie do tematu konkretnych zajęć.
Druga, obszerniejsza część, to zadania przygotowane w głównej mierze na poziom ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zawiera ona zarówno teksty źródłowe (relacje, wspomnienia), jak i materiały ikonograficzne oraz pracę z mapą. Przekrój tematyczny jest szeroki, gdyż mowa o nich o walkach, ale także o trudach życia codziennego w początkowym okresie II wojny światowej, czy o formach upamiętniania wydarzeń związanych z jednym z największych konfliktów, który rozpoczął się we wrześniu 1939 r.
Przygotowane zostały również materiały filmowe, które prezentują wspomnienia osób, które pamiętają tamten okres, co może stanowić pewnego rodzaju krótkie „spotkanie" ze świadkiem historii.

Materiały można znaleźć na stronie edukacja.ipn.gov.pl
do góry