Nawigacja

Aktualności

Tablica, wystawa i konferencja naukowa. Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko–bolszewickiej – Piątnica, Drozdowo, 2-3 sierpnia 2020

Wojna polsko–bolszewicka był to konflikt zbrojny między odrodzoną Polską i sowiecką Rosją. Ta wojna zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uchroniła kraje Europy zachodniej przed ekspansją komunizmu.

Z okazji 100. rocznicy wojny polsko–bolszewickiej oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku przygotował szereg różnorodnych inicjatyw by w wyjątkowy sposób uczcić pamięć  bohaterów poległych w tych działaniach zbrojnych.

By w szczególny sposób zainaugurować obchody 2 sierpnia 2020 r. w Piątnicy Poduchownej delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w składzie : Urszula Gierasimiuk, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, dr Jarosław Schabieński, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Eugeniusz Korneluk, naczelnik Archiwum IPN wraz z samorządowcami, harcerzami i  mieszkańcami złożyli kwiaty na grobach żołnierzy – uczestników wojny polsko–bolszewickiej 1920 r.

 

 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP

 

 

Kolejnym ważnym punktem całej uroczystości było odsłonięcie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Poduchownej tablicy upamiętniającej polskich bohaterów wojny polsko–bolszewickiej 1920 r., powstałej z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Starostwa Łomżyńskiego. Msza Święta koncelebrowana była pod przewodnictwem Kardynała Garharda Ludwiga Mullera, biskupa Ratyzbony a następnie prefekta Kongregacji Nauki i Wiary, który dokonał poświęcenia tablicy.  Jest ona wyrazem hołdu bohaterom walk na fortach w Piątnicy w trakcie wojny 1920 r.

 

 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP

 

Obchody w Piątnicy uświetniła eksponowana w parku miejskim wystawa "Wojna  polsko-bolszewicka 1919 - 1920. Kierunek północno-wschodni" przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Otwarcia dokonała naczelnik Urszula Gierasimiuk. Wystawa składa się z 13 paneli przedstawiających wydarzenia z lat 1919-1920  na terenie Polski północno-wschodniej. Autor wystawy, Waldemar Tyszuk, na początku poruszył temat Wyprawy Wileńskiej z 1919 r. Kolejne panele informują między innymi o mało znanym epizododzie walk na terenie dzisiejszej Łotwy - bitwie o Dyneburg w styczniu 1920 r. Wystawa przypomina także bohaterską obronę Łomży na przełomie lipca i sierpnia, polską kontrofensywę znad Wieprza, która ostatecznie pogrzebała sowieckie plany zdobycia Warszawy. Jeden z paneli dotyczy Bitwy Białostockiej z 22 sierpnia 1920 r. Wystawa nie pominęła  Bitwy Niemeńskiej, która faktycznie otworzyła Polsce drogę do rokowań w Rydze. Panel  "Przed inwazją bolszewicką" przypomina o wysiłku i patriotycznej postawie mieszkańców  Białegostoku, Grodna i Wilna. Ekspozycja zawiera także  informacje o działaniach lotniczych na terenie Polski północno-wschodniej oraz walkach Huzarów Śmierci. Ostatni panel wystawy  "Bohaterowie niepodległej Polski" zawiera biogramy Polaków walczących w wojnie 1920 r.  Ekspozycja przetłumaczona została na język angielski.

Otwarcie wystawy poprzedziły wystąpienia okolicznościowe organizatorów uroczystości i zaproszonych gości. Obok ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, w imieniu IPN wystąpił dyrektor oddziału dr hab. Piotr Kardela, który powiedział między innymi:

Przygotowana przez IPN tablica pamiątkowa odsłonięta w piątnickim kościele, eksponowana wystawa o 1920 r., jak i dwudniowa konferencja naukowa w Dworku Lutosławskich w Drozdowie są wyrazem hołdu dla Polaków, którzy w 1920 r. pokonali bolszewików, i nie tylko uratowali niepodległość Polski, ale ocalili całą Europę przed zalewem bezbożnego bolszewizmu.

Po wystąpieniach uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem 33. Pułku Piechoty. Dlegacji IPN przewodniczył dyrektor oddziału.

 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP

 

Kontynuując obchody rocznicowe stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w które wpisywała się ubiegłoroczna konferencja IPN „Ku niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”, oddział  IPN w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Łomży zorganizowali ogolnopolską konferencję naukową poświęconą wojnie Polski z Rosją sowiecką. Tym razem pochylono się nad wydarzeniami, które rozegrały się na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej od wiosny 1920 r. (ofensywa bolszewicka) do jesieni (zawieszenie broni), a przede wszystkim nad ludźmi, którzy sto lat temu odegrali szczególną rolę w obronie Ojczyzny i zniweczyli bolszewickie plany „eksportu rewolucji” na Zachód. Organizatorom zależało na ukazaniu nie tylko zbrojnych i politycznych działań w zmaganiach o Niepodległą i kształt jej wschodniej granicy, ale także aspektów społecznych i gospodarczych w lokalnej perspektywie, które wiązały się z trwającym konfliktem. Kierunek północno-wschodni, w kontekście terytorialnych ram konferencji, stanowiły zarówno województwo białostockie II Rzeczypospolitej, powołane do życia w 1919 r., jak i ziemie podległe w latach 1919–1920 Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich. Konferencja odbyła się w gościnnych progach Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego siedzibą są pomieszczenia dawnego dworu Lutosławskich, i które, poza działalnością muzealniczą związaną z ochroną dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Łomżyńskiej, dba również o pamięć o lokalnym ziemiaństwie. Konferencję poprzedziło złożenie kwiatów przez dyrektora oddziału dr. hab. Piotra Kardelę, starostów powiatu łomżyńskiego i wicemarszalka województwa podlaskiego pod tablicą męża stanu - zmarłego w Drozdowie Romana Dmowskiego.

 

 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
 • Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP
  Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wojny polsko – bolszewickiej, fot. AP

 

 

do góry