Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność" – Białystok, 31 lipca 2020

31 lipca 2020 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność’ w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa dotycząca obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’. W spotkaniu udział wzięli: Józef Mozolewski, przewodniczący regionu podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Urszula Gierasimiuk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, dr hab. Krzysztof Sychowicz, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, dr Jarosław Schabieński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, dr Marek Kietliński, dyrektor Achiwum Państwowego w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący regionu podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, mówił o tym wyjątkowym roku jubileuszu będącym okazją do podsumowań i wspomnień działalności Związku. Zaznaczył, iż w sposób szczególny powinniśmy upamiętniać osoby, które w tych niezwykle trudnych, komunistycznych czasach nie wyrzekły się swoich ideałów i pomimo wielu niedogodności trwały w trudzie walki o Polskę. Przekazał słowa podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej za owocną współpracę i wspólne działania na rzecz uczczenia „Solidarności”.

Naczelnik Urszula Gierasimiuk opowiedziała o zaplanowanych inicjatywach Biura Edukacji Narodowej związanych z rocznicą powstania „Solidarności”. Przybliżyła tematykę ogólnopolskiej wystawy „TU rodziła się Solidarność” i jej regionalne opracowanie, mówiła o ekspozycjach w wielu miastach regionu – Suwałkach, Łomży, Olsztynie, Mrągowie, Ostrołęce i Białymstoku. Poinformowała o jubileuszowym spocie i bilbordzie, które pojawią się w centrum Białegostoku, wydaniu na pendrive Biuletynów Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych i nagranych notacji z osobami z opozycji jak również zapowiedziała otwarcie wystawy na Politechnice Białostockiej „Karnawał białostockiej Solidarności w obiektywie Mirosław Bujanowskiego”.

Naczelnki dr hab. Krzysztof Sychowicz opowiedział o planowanej konferencji "Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ SOLIDARNOŚĆ"

Celem konferencji jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym z reakcją, działalnością i postawą Kościoła rzymskokatolickiego wobec powstania i działalności NSZZ „Solidarność”. Zbliżająca się 40. rocznica powstania Związku jest dobrą okazją do przypomnienia tamtych wydarzeń, podsumowań i weryfikacji dotychczasowego stanu badań oraz poszerzenia wiedzy o nowe źródła bądź świadectwa.

Dyrektor Archiwum Państwowego dr Marek Kietliński zapowiedział wydanie publikacji o „Solidarności” opartą na dokumentach  zachowanych po Związku.

Naczelnik dr Jarosław Schabieński poinformował o przygotowaniu przez Instytut Pamięci Narodowej  tablicy upamiętniającej 40. rocznicę porozumień sierpniowych i odsłonięciu jej na budynku Zarządu Regionu NSZZ ‘Solidarność’ w Białymstoku.

Na zakończenie konferencji Józef Mozolewski podziękował wszystkim za duże zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu obchodów tej ważnej rocznicy.

  • Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’, fot. A.P.
  • Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’, fot. A.P.
  • Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’, fot. A.P.
  • Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’, fot. A.P.
  • Konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’, fot. A.P.
do góry