Nawigacja

Aktualności

III Edycja Konkursu „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Drodzy uczestnicy konkursu!

Miło nam poinformować, że Jury po wnikliwej analizie nadesłanych prac wyłoniło finalistów III edycji konkursu poetyckiego ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przy współpracy Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przy współudziale Delegatury IPN w Olsztynie. Komisja konkursowa w składzie: Eugeniusz Korneluk (przewodniczący Komisji) - Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku; dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku; Janusz Taranienko - poeta, pisarz, teoretyk literatury, nauczyciel - instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku; Marta Danilczyk - nauczyciel języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, Urszula Gierasimiuk - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku; dr Paweł Warot - Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie; Jolanta Brzozowska – pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku (sekretarz); Patrycja Leszczyńska - pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku (sekretarz) oceniła prace według następujących kryteriów: treść zgodna
z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny, twórczy sposób ujęcia tematu, dobór materiału źródłowego oraz oryginalność. Przypominamy, że zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego, które stało się inspiracją do powstania utworu.

Poniżej podajemy listę osób zakwalifikowanych do finału III edycji konkursu (kolejność alfabetyczna):

 • Wiktoria Maria Cendrowska, Moja Ojczyzna

(Szkoła Podstawowa w Radziłowie)

 • Ewa Grygoruk, Na wieczne czasy…

(Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku)

 • Gabriela Halicka, Motylek

(VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku)

 • Maciej Hryniewicki, Monte Cassino

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce)

 • Anna Jurkiewicz, Mirek

(Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach)

 • Agnieszka Paulina Konopka, Wołanie Hioba

(Szkoła Podstawowa w Radziłowie)

 • Edyta Kozikowska, Powrót

(Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie)

 • Karolina Michalak, Tak wołał Papież Polak

(Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku)

 • Anna Orłowska, Raport przed Bogiem

(Szkoła Podstawowa w Jedwabnem)

 • Aleksandra Piekutowska, Polsko Ojczyzno kochana…

(Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Łapach)

 • Dymitr Sieliło, Płacząca dusza

(Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie)

 • Marietta Włodarska, Mali żołnierze

(Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie)

 • Aleksandra Włodarska, Wilcze czasy

(Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie)

 • Marcel Artur Żukowski, Przysięga oraz Wyklęci! Zapomniani! Dlaczego?

(I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim)

Miło nam poinformować, że Organizatorzy projektu planują przeprowadzenie warsztatów literackich dla wszystkich chętnych uczestników tegorocznego konkursu! Zostaną one poprowadzone przez Janusza Taranienkę – poetę i krytyka literackiego, który podzieli się z młodymi twórcami wiedzą na temat doskonalenia warsztatu poetyckiego. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział
w spotkaniu z pracownikami Archiwum IPN w Białymstoku, którzy zaprezentują zasób archiwalny wraz ze zwiedzaniem archiwum. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas warsztatów będzie pomocna podczas zmagań poetyckich w kolejnej edycji konkursu. Do udziału w następnej edycji serdecznie zapraszamy już dziś! Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać na poniżej podane adresy mailowe:

 • Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku)

jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną główne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy, zaplanowana jest na październik/listopad 2020 r. (o szczegółach poinformujemy telefonicznie lub korespondencyjnie).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Docenionym przez Komisję Konkursową autorom prac serdecznie gratulujemy!

Poniżej chcielibyśmy przypomnieć i zaprezentować kilka najlepszych prac, które zostały opublikowane w tomiku Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych, pod red. Jolanty Brzozowskiej, Urszuli Gierasimiuk, Białystok 2019.  Przypominamy, że publikacja zawiera wybrane utwory z I i II edycji konkursu z lat 2018 – 2019 wzbogacone ilustracjami uczniów z Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu.

Życzymy miłej lektury!

Relacja z uroczystej gali I i II edycji konkursu:

Uroczysta-gala-konkursu-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy-Bi.html?search=4899317097

http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/71749,Uroczysta-gala-konkursu-Historia-najnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy-Bi.html?search=4899317097

 

 

do góry