Nawigacja

Aktualności

Spotkanie pt. „Sytuacja ludności żydowskiej na okupowanej Białostocczyźnie” w 77. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku - Białystok, 27 czerwca 2018

 • Kwiaty pod pomnikiem ofiar spalonych w Wielkiej Synagodze złożyli: dr Paweł Warot i Magdalena Dzienis-Todorczuk
  Kwiaty pod pomnikiem ofiar spalonych w Wielkiej Synagodze złożyli: dr Paweł Warot i Magdalena Dzienis-Todorczuk
 • Pomnik Ofiar spalonych przez Niemców w Wielkiej Synagodze
  Pomnik Ofiar spalonych przez Niemców w Wielkiej Synagodze
 • Do uczestników uroczystości przemówił Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku
  Do uczestników uroczystości przemówił Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku
 • Moment złożenia kwiatów przez dr. Pawła Warota
  Moment złożenia kwiatów przez dr. Pawła Warota
 • Dr Paweł Warot i Magdalena Dzienis-Todorczuk z harcerkami biorącymi udział w uroczystości
 • Zebranych powitała Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej
  Zebranych powitała Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej
 • Pierwszy referat wygłosił dr Paweł Warot
  Pierwszy referat wygłosił dr Paweł Warot
 • Goście spotkania zebrani w Książnicy Podlaskiej
  Goście spotkania zebrani w Książnicy Podlaskiej
 • Dr Ewa Rogalewska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa wygłosiła referat o represjach niemieckich wobec ludności żydowskiej
  Dr Ewa Rogalewska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa wygłosiła referat o represjach niemieckich wobec ludności żydowskiej
 • Magdalena Dzienis-Todorczuk mówiła o pomocy Białostoczan kierowanej do ludności żydowskiej
  Magdalena Dzienis-Todorczuk mówiła o pomocy Białostoczan kierowanej do ludności żydowskiej
 • Dr Joanna Pyłat podczas wygłaszania referatu o tematyce żydowskiej w brytyjskich podręcznikach szkolnych
  Dr Joanna Pyłat podczas wygłaszania referatu o tematyce żydowskiej w brytyjskich podręcznikach szkolnych
 • Referat wygłosił także Andrzej W. Kaczorowski
  Referat wygłosił także Andrzej W. Kaczorowski
 • Najwięcej emocji wzbudził referat prokuratora Radosława Ignatiewa
  Najwięcej emocji wzbudził referat prokuratora Radosława Ignatiewa
 • Zaproszenie
  Zaproszenie
 • Ulotka
  Ulotka
 • Zaproszenie na spotkanie
  Zaproszenie na spotkanie

Uroczystości obchodów 77. rocznicy spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem ofiar, które zginęły w synagodze podpalonej przez Niemców w ostatnich dniach czerwca 1941 r. W imieniu Oddziału IPN w Białymstoku kwiaty złożył dr Paweł Warot, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej wraz z pracownicą Biura Magdaleną Dzienis-Todorczuk.

Następnie w auli Książnicy Podlaskiej odbyło się spotkanie rocznicowe pt. „77. rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku. Początek Zagłady Żydów na Białostocczyźnie”. Zebranych gości przywitali: Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy i dr Paweł Warot.

Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty:

- dr Paweł Warot - Położenie ludności żydowskiej pod okupacją sowiecką na terenie województwa białostockiego;

- dr Ewa Rogalewska - Represje niemieckie w stosunku do ludności żydowskiej w Białymstoku w 1941 r.;

- Magdalena Dzienis-Todorczuk - Pomoc Polaków udzielana ludności żydowskiej na terenie Białegostoku w czasie okupacji niemieckiej;

- dr Joanna Pyłat - Problematyka Holocaustu w podręcznikach brytyjskich;

- Andrzej W. Kaczorowski - Żydzi - droga do ocalenia. Przypadek Fani Warman i Ignacego Stechera;

- prok. Radosław Ignatiew - Przebieg śledztwa w sprawie zbrodni w Jedwabnem.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej”. W swoim wystąpieniu dr Paweł Warot mówił o konieczności przypominania, że to Niemcy mordowali Żydów w czasie okupacji, a Polacy ich ratowali. Opisywał także, skąd wziął się powszechny wśród Polaków stereotyp o tzw. żydokomunie. Z kolei dr Ewa Rogalewska, autorka jedynej jak dotąd monografii naukowej białostockiego getta opisała represje, jakich białostoccy Żydzi doświadczali ze strony Niemców. Magdalena Dzienis-Todorczuk zreferowała swoje badania nad postawami Białostoczan, który ratowali Żydów przed Zagładą. Dr Joanna Pyłat zwracała uwagę na treści zawarte w kilkudziesięciu przebadanych przez siebie angielskich podręcznikach historii. Z jej analizy wynikało, że wielokrotnie informacje na temat Holokaustu były w nich prezentowane w sposób pobieżny, w tym także obwiniano o udział w Zagładzie Polaków. Największe zainteresowanie i dyskusję wzbudził referat prokuratora Radosława Ignatiewa, poswięcony zbrodni w Jedwabnem. Prokurator przekonywał, że postępowanie to zostało przeprowadzone rzetelnie i nie ma podstaw do podważania jego ustaleń.

Informacje w mediach:

http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/157048

http://www.dzieje.pl/aktualnosci/w-bialymstoku-wyklady-nt-sytuacji-zydow-w-regionie-w-tym-o-sledztwie-ws-jedwabnego

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/157051

http://bialystok.tvp.pl/37839123/magdalena-dzienistodorczuk-27062018

http://bialystok.tvp.pl/37831954/27062018-godz700

do góry