Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskość i Polacy na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku” - Guzowy Piec, 28–29 czerwca 2018

W dniach  28–29 czerwca 2018 r. w ośrodku „Bajkowy Zakątek” w Guzowym Piecu (warmińsko-mazurskie) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polskość i Polacy na Warmii i Mazurach w XIX i XX wieku”, zorganizowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie, podczas której referaty wygłoszą naukowcy z ośrodków m.in. w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Warszawie.

Program konferencji:

Dzień I

Przywitanie gości i uczestników konferencji – godz. 9:30

Panel I – 9:35–10:50

Przewodniczy: dr Paweł Warot (IPN Białystok)

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, (UWM w Olsztynie), Prusy Królewskie i Prusy Książęce i ich związki z Rzeczypospolitą. Próba syntezy

dr hab. Jacek Kowalewski (UWM w Olsztynie), Mazury Pruskie w dys­kursie polskiej etnografii do 1939 roku

Michał Ostapiuk (IPN Olsztyn), Stan badań nad problematyką po­strzegania polskości na Warmii i Mazurach

dr hab. Janusz Hochleitner, (UWM w Olsztynie), Dziedzictwo pol­skiej kultury w sanktuariach Warmii i Mazur w XIX i XX w.

Rafał Bętkowski (Muzeum Nowoczesności w Olsztynie), Polacy w pru­skiej i niemieckiej armii na przykładzie garnizonu Olsztyn (do 1918 r.)

Dyskusja – 10:50

Przerwa kawowa – 11:05

Panel II – 11:25–12:20

Przewodniczy: dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn/UWM w Olsztynie)

Danuta Syrwid (Muzeum Warmii i Mazur), Prasa polska na Warmii i Mazurach w XIX i I poł. XX wieku

Piotr Łukasz Patejuk, Prasa niemiecka na Warmii i Mazurach o Polsce i Polakach (I połowa XX w.). Zarys problemu

dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Mieszkańcy Mazowsza i Kurpi wobec kwestii plebiscytu na pograniczu Prus Wschodnich

dr Paweł Warot (IPN Białystok), Prusy Wschodnie w myśli politycznej Romana Dmowskiego

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (IPN), Polskość Warmii i Mazur w optyce „młodych” ruchu narodowego

Dyskusja – 12:20

Panel III – 13:35–14:55

Przewodniczy: dr hab. Jacek Kowalewski (UWM w Olsztynie)

dr hab. Piotr Kardela (IPN Białystok), Wicekonsul RP w Olsztynie Ka­rol Ripa. W służbie Polski i polskości

ks. dr Bogumił Wykowski, Ludność mazurska i polskojęzyczna a sprawa polska na przykładzie mieszkańców Pasymia i okolic w I poł. XX w.

dr Waldemar Brenda (IPN), Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań), Poznańskie korporacje akademickie w II RP wobec zagadnienia polskości na Warmii i Mazurach

Dyskusja – 14:55

Dzień II

 

Panel IV – 10:00–11:30

Przewodniczy: dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn/UWM w Olsztynie)

Krzysztof A. Kierski (IPN Olsztyn), Zemsta za plebiscyt na Warmii i Mazurach. Niemieckie represje wobec działaczy plebiscytowych podczas II wojny światowej

dr Maria Radziszewska (UWM w Olsztynie), Tematyka polskości War­mii i Mazur w polskich podręcznikach do historii (po 1945 r.)

dr Rafał Łatka (IPN), Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii tzw. ziem odzyskanych - kilka uwag o postrzeganiu polskości Warmii i Mazur

Piotr Taciak, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olszty­nie wobec działaczy polskich z terenu byłych Prus Wschodnich na przykła­dzie działań w rozpracowaniu obiektowym krypt. „Targowica”

dr Robert Syrwid, Kształtowanie się administracji polskiej na Warmii i Mazurach po 1945 r. Napływ polskości czy sowieckości

dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Losy i ka­riery działaczy „Rodła” w Polsce Ludowej

Dyskusja i podsumowanie konferencji – 11:30.

do góry