Nawigacja

Książki – Białystok

Tułaczy los rodziny Sakowiczów. Wspomnienia Wincentego, Matyldy i Olgierda Sakowiczów z lat 1898–1970. Listy ks. Stanisława Żuka do Matyldy z Sakowiczów Librowskiej z lat 1944–1982

Adam Szot, Tułaczy los rodziny Sakowiczów. Wspomnienia Wincentego, Matyldy i Olgierda Sakowiczów z lat 1898–1970. Listy ks. Stanisława Żuka do Matyldy z Sakowiczów Librowskiej z lat 1944–1982. Wybór źródeł. Białystok–Warszawa 2019, 412 s., ISBN: 978-83-8098-561-2

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 39

Teksty zebrane przez ks. dr. Adama Szota stanowią bardzo interesujące źródło do badań nad historią Polaków zamieszkałych na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej, które zostały zagarnięte przez Związek Sowiecki w wyniku agresji 17 września 1939 r. Mamy tu do czynienia z pamiętnikami osób, które w wyniku wojny trafiły do więzień i łagrów sowieckiej Rosji, a później w wyniku układu Sikorski-Majski opuściły „nieludzką ziemię” i przez Bliski Wschód dotarły do Europy. Ich wartością jest ukazanie podobieństwa losów tysięcy wygnańców, których cierpienie poznajemy szerzej dopiero w  ostatnich czasach. (Z recenzji ks. dr. hab. Józefa Łupińskiego).

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry