Nawigacja

Książki – Białystok

„Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach. Wybór źródeł

 • „Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach
  „Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach

„Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach. Wybór źródeł, wybór, wstęp i opracowanie Ilona Lewandowska, współpraca Alicja Bronakowska, Białystok 2016, 354 s. + wkładka zdjęciowa (seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, t. 29), ISBN 978-83-62357-14-7

Ich los był przesądzony, o czym one same dobrze wiedziały; w 1950 r. zostały zdekonspirowane i były na liście wrogów państwa. Wśród męczenniczek łagrów sowieckich znalazły się osoby wybitne, jak s. Wanda Broniszewska, której biografia i tragiczne losy (ale także święte życie stygmatyczki) są dziś powszechnie znane i opisywane. Jednocześnie otrzymujemy zbiorowy portret losów zakonnic, które poniosły śmierć lub cierpiały za wiarę i swoją wierność charyzmatowi zgromadzenia. To polskie bohaterki.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Żaryna

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

 1. Sytuacja Kościoła katolickiego w powojennych realiach Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej
  „Repatriacja”
  Administracyjno-prawny wymiar walki z Kościołem katolickim
  Represje stosowane przez organy bezpieczeństwa
 2. Dekonspiracja zgromadzenia i uwięzienie sióstr od aniołów
  Siostry od aniołów w nowych realiach politycznych powojennej Litwy
  Uwięzienie sióstr
  Siostry od aniołów w areszcie śledczym przy ul. Ofiarnej
  W więzieniu na Łukiszkach
  Wyrok
 3. Lata w więzieniu i łagrach
  Droga do miejsc odbywania kary
  Praca i życie codzienne w łagrach
  Więzienne losy s. Wandy Broniszewskiej
  Zwolnienie i powrót z łagrów

Zakończenie
Biogramy sióstr od aniołów skazanych w latach 1950-1951
Wspomnienia
Korespondencja
Bibliografia
Ilustracje
Indeks osobowy
Indeks geograficzny

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry