Nawigacja

Książki – Białystok

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Tom II

  • Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork... Tom II
    Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork... Tom II

Paryż, Londyn, Monachium, NowyJork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, tom II, red. Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska, Oddział IPN w Białymstoku i Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, 992 s. ISBN978-83-62357-93-2, ISBN978-83-7431-463-3

Publikacja zawiera referaty z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w maju 2014 r. Zawiera 53 artykuły historyków, badaczy literatury polskiej oraz literatur obcych, archiwistów i medioznawców.

Tom zawiera wielkie bogactwo faktów, analiz, komentarzy dotyczących różnorodnych zagadnień związanych z istnieniem i funkcjonowaniem społeczności polskich na obczyźnie po 1939 r. Trafną decyzją redaktorek było zwrócenie uwagi wielu autorów na zagadnienia relacji zachodzących między emigracją a krajem – był to obszar dotąd zaniedbany badawczo, często bez winy naukowców, którzy nie mieli dostępu do materiałów archiwalnych. W miarę udostępniania zbiorów dokumentów w Polsce oraz krajach osiedlenia uchodźców pisanie na te tematy stało się możliwe. W omawianej publikacji znalazły się też prace z innych kręgów problemowych przynoszące nowe rozpoznania; dotyczy to interpretacji dzieł literackich, analizy gatunków, poznawania biografii twórców i działaczy politycznych, funkcjonowania instytucji kulturalnych i społecznych, a nawet całych środowisk wychodźczych w poszczególnych krajach osiedlenia.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry