Nawigacja

Książki – Białystok

W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988–1990

Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988–1990, Białystok 2009, 206 s. + 40 s. wkł. zdj.

Faktograficzno-chronologiczny zapis wydarzeń dziejących się na Białostocczyźnie w czasie przełomu lat 1988–1989, sporządzony w oparciu o archiwalia PZPR, Wojewódzkiego Komitetu Obrony, b. Służby Bezpieczeństwa, materiały prasowe.

Publikacja wydana wspólnie przez Oddział IPN w Białymstoku oraz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Dystrybucja: Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” ul. Suraska 1, Białystok.
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry