Nawigacja

Książki – Białystok

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej

Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej, Białystok 2009, współwydawca: Trans Humana, 936 s. Dystrybucja: Trans Humana

„Niniejsza pozycja Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej jest przede wszystkim próbą spojrzenia na emigrację polityczną po 1939 roku z perspektywy rożnych stanowisk badawczych. Na jej zawartość składają się bowiem artykuły historyków, badaczy literatury polskiej oraz literatur obcych, archiwistów czy też medioznawców. To także znak, że problematyka związana z emigracją wojenną i tuż powojenną jest w nieustannym kręgu badawczych zainteresowań. Niewątpliwie ten stan rzeczy wynika z wagi faktów politycznych i kulturalnych stworzonych przez wychodźstwo, ponadto z istnienia materiału archiwalnego coraz bardziej dostępnego, systematycznie gromadzonego i wyodrębnianego w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych. Dzięki niemu bowiem mamy szansę lepiej poznać zarówno motywacje wybitnych jednostek działających na emigracji, jak i mechanizmy oraz historię funkcjonowania instytucji powstałych na wychodźstwie”.

Ze Słowa wstępnego Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry