Nawigacja

Książki – Białystok

Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu – spojrzenie z perspektywy półwiecza

Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu – spojrzenie z perspektywy półwiecza, pod red. Krzysztofa Sychowicza, Emilii Świętochowskiej-Bobowik, Waldemara F. Wilczewskiego, Białystok–Warszawa 2009, 168 s. (seria „Konferencje IPN”, t. 38)

Na treść książki składają się referaty wygłoszone w dniach 23–24 października 2006 r., podczas konferencji naukowej dotyczącej sytuacji w Polsce północno-wschodniej w latach 1945–1956, zorganizowanej przez białostocki oddział IPN. W tomie zgromadzono referaty na temat m.in. struktur aparatu partyjnego, represji stalinowskich, w tym wobec duchowieństwa katolickiego, kolektywizacji wsi, organizacji młodzieżowych, funkcjonowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, mniejszości narodowych, sytuacji w oświacie.

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry