Nawigacja

Książki – Białystok

Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945)

  • Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945)
    Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945)

Rok pierwszy. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w województwie białostockim (sierpień 1944 – lipiec 1945), wstęp i red. nauk. Barbara Bojaryn-Kazberuk, Jerzy Autuchiewicz, wybór i opracowanie Jerzy Autuchiewicz, Barbara Bojaryn-Kazberuk, Joanna Markiewicz, Anna Mioduszewska, Katarzyna Olszyńska, Justyna Wasiluk, Warszawa–Białystok 2021, 592 s., ISBN 978-83-8229-204-6

Seria wydawnicza „Dokumenty”, t. 67

Publikowane w niniejszym tomie dokumenty przedstawiają powstawanie, rozwój struktur oraz działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego w województwie białostockim w pierwszym roku jego istnienia. Materiały ukazują pełną dyspozycyjność UB wobec Sowietów, bezwzględną walkę z podziemiem niepodległościowym, której celem było podporządkowanie komunistom całego społeczeństwa.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Komunistyczny aparat represji”. 

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry