Nawigacja

Książki – Białystok

Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia

  • Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia
    Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia

Kościół wobec niepodległości Polski 1918–1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia, red. Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Białystok–Warszawa 2020, 424 s., ISBN 978-83-8098-194-2 

Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – powiedział Jan Paweł II w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie. Zwrócił w ten sposób uwagę na fenomen polskiej historii – szczególną więź polskiego ludu z Kościołem, która ujawniała się zwłaszcza w czasach walki o wolność. Celem zebranych w niniejszej publikacji artykułów jest przedstawienie niektórych osób i wydarzeń związanych z tym zagadnieniem.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

 

Gdzie kupić publikacje:

Białystok

do góry