Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku

Centralne Projekty Badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Białymstoku:

  1. Ruch  komunistyczny i aparat  władzy 1917–1990 – dr Marcin Markiewicz, Paweł Niziołek, dr hab. Karol Sacewicz, Jarosław Wasilewski
  2. Komunistyczny aparat  represji – dr Bożena Koszel-Pleskaczuk, dr Diana Maksimiuk, Paweł Niziołek
  3. Podziemie, „Solidarność” i opór społeczny 1944–1989 – dr Bożena Koszel-Pleskaczuk, Marek Kozak, Michał Ostapiuk
  4. II wojna  światowa i okupacja  ziem  polskich  1939–1944/45 – Jerzy Autuchiewicz
  5. Dzieje  Żydów w  Polsce  i  stosunki  polsko-żydowskie w latach  1917–1990 – Paweł Kornacki, Marta Kupczewska
  6. Władze komunistyczne wobec Kościoła i związków wyznaniowych w Polsce 1944 – 1989 – Krzysztof Kierski, dr hab. Krzysztof Sychowicz

 

 

 

do góry