Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Białymstoku

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
obl.bialystok@ipn.gov.pl

Naczelnik
prok. Agnieszka Rusiłowicz

tel. 85 664 57 64

tel. 85 664 57 65 

fax 85 664 57 62

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

85 664-57-60

85 664-57-69

85 664-57-75

85 664-57-76

Biuro Lustracyjne IPN udostępniło na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Lustracja“ aplikację pod nazwą „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego“. Aplikacja umożliwia osobom, które na podstawie zapisów ustawowych były zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego do sprawdzenia w systemie: daty złożenia oświadczenia lustracyjnego, nazwę organu, któremu oświadczenie przedłożono, funkcję publiczną.

Wyszukanie powyższych danych pozwoli osobom, które wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne do pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

do góry