Nawigacja

Komunikaty Biura Lustracyjnego

Sąd stwierdził, że publikacja nazwiska w Inwentarzu IPN nie jest podstawą do autolustracji

Postanowieniem z dnia 11.10.2016 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. IIK 129/16) odmówił wszczęcia postępowania autolustracyjnego uznając, że publikacja nazwiska wnioskodawcy na stronie inwentarz.ipn.gov.pl nie jest publicznym pomówieniem.

Wnioskodawca Andrzej H. wniósł o wszczęcie postępowania autolustracyjnego argumentując, że odnalazł swoje nazwisko na stronie internetowej inwentarz.ipn.gov.pl  z opisem, iż jest to „dokumentacja aktowa” oraz wskazał, iż numer inwentarzowy rozpoczyna się od cyfr „00”. Te cechy zdaniem wnioskodawcy są równoznaczne z jego pomówieniem o pozostawanie osobowym źródłem informacji organów bezpieczeństwa PRL, i tak też taki zapis interpretowany jest przez publicystów i naukowców.

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku wnosił o nieuwzględnienie wniosku i odmowę wszczęcia postępowania.  Wskazał, że inwentarz umieszczony na stronie internetowej www.inwentarz.ipn.gov.pl. jest ogólnym opisem poszczególnych jednostek archiwalnych, jego publikacja jest wynikiem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 18 marca 2010 r, zaś forma opisu jednostek archiwalnych została wskazana przez Radę IPN w uchwale z 3.02.2012 roku. Podkreślił też, iż tytuły jednostek archiwalnych ograniczone są wyłącznie do imion i nazwisk. Z tak przedstawionego opisu nie sposób zaś bezspornie wywnioskować jakiego charakteru są to materiały osobowe, nie przesądza też o tym jednoznacznie numer inwentarzowy Z tych względów zapisów takich w żaden sposób nie można utożsamiać z publicznym pomówieniem o tajną współpracę lub pomoc organom bezpieczeństwa komunistycznego państwa.

W rezultacie Sąd nie uwzględnił wniosku i odmówił wszczęcia postępowania lustracyjnego w pełni podzielając argumentację prokuratora. Postanowienie nie jest prawomocne.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Naczelnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Oddziałowego Biura Lustracyjnego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  w Białymstoku

                                                                                                                                                                                                                                                                                              prok. Andrzej Ostapa

do góry