Nawigacja

Publikacje zwarte

Księga bezprawia. Akta normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego (1944–1956)

Księga bezprawia. Akta normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego (1944–1956), wybór i opracowanie Bogusław Kopka, wstęp Andrzej Paczkowski, Warszawa 2011, 1050 s.

Wybór opublikowanych w prezentowanym tomie źródeł dotyczy działań represyjnych resortu bezpieczeństwa publicznego w okresie stalinowskiego terroru w Polsce lat 1944–1956. Po raz pierwszy w jednym tomie pomieszczono tak szeroki zbiór aktów normatywnych szefów komunistycznej bezpieki. Jest to dokumentacja bezprawia państwowego, która może być wykorzystana nie tylko przez historyków, prokuratorów ścigających zbrodnie komunistyczne, lecz także przez badaczy języka władzy, socjologów, nauczycieli akademickich i studentów. Nie bez znaczenia jest sama wizualizacja dokumentu.

 

 

 

Do tomu dołączona jest płyta DVD, na której znajdują się skany dokumentów – materiału uzupełniającego do wydanych w książce regulacji.

do góry