Nawigacja

Aktualności

Promocja materiałów edukacyjnych IPN – Olsztyn, 21 lutego 2020

21 lutego 2020 r. w związku z 80. rocznicą przeprowadzonej przez Sowietów pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim olsztyńska Delegatura IPN zorganizowała prezentację przygotowanego przez białostocki Oddział IPN filmu pt. „Przeżyć Sybir” w reż. Magdaleny Wasik.

Po przywitaniu przybyłych gości, Władysław Kałudziński – doradca wojewody warmińsko-mazurskiego odczytał list włodarza województwa skierowany do naczelnika Delegatury IPN, w którym Artur Chojecki wyraził uznanie za podejmowanie przez Instytut wysiłku popularyzacji wiedzy na temat sowieckich zbrodni, w tym właśnie wywózek Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Następnie głos zabrał Wojciech Cybulski, warmińsko-mazurski wicekurator oświaty, który wskazał na atrakcyjność materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez IPN. Dr Paweł P. Warot wprowadził w tematykę filmu, opowiedział o zamierzeniach Sowietów względem narodu polskiego oraz wskazał na wyjątkowość prezentowanego obrazu. Okoliczności powstania filmu oraz szczegóły dotyczące sowieckich wywózek przybliżyła Magdalena Dzienis-Todorczuk z Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, która zaprezentowała rownież materiał metodyczny dołączony do filmu.

Na prezentacji obecni byli m.in.: samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, wojska, policji, środowisk sybirackich, rodzin katyńskich, dawnej opozycji antykomunistycznej, nauczyciele a przede wszystkim licznie przybyła młodzież. Na koniec nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli otrzymać film.

Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem mediów, w tym: TVP Olsztyn oraz PR Olsztyn.

Wypowiedzi w mediach historyków Delegatury IPN w Olsztynie – dr. Pawła P. Warota i Krzysztofa Kierskiego:

http://olsztyn.tvp.pl/1787280/informacje  od 15:37 do 16:58

https://ro.com.pl/jadac-na-syberie-byli-dziecmi-w-olsztynie-odbyla-sie-promocja-filmu-dokumentujacego-losy-sybirakow/01494104

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/130594/film_pt_przezyc_sybir_zostal_wyswietlony_w_olsztynie

do góry